MEE Zuid-Limburg

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Wat is langdurige zorg?
Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, dan kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is dat u 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft en/of u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen. Die zorg kan in een zorginstelling maar ook bij u thuis georganiseerd worden.

Via welke weg?
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het CIZ. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op cliëntondersteuning.

Heeft u reeds een Wlz-indicatie en wilt u gebruik maken van cliëntondersteuning?
Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning van MEE. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers of mantelzorgers van mensen met een Wlz-indicatie. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. U heeft hiervoor overigens geen verwijzing nodig.

 Wilt u bijvoorbeeld informatie en advies over:

  • welke vorm van zorg het beste bij u past?
  • bij welke zorgaanbieder u terecht kunt voor de gewenste zorg?
  • hoe het zit met wachttijden of uw rechten als cliënt?
  • hoe u invulling kunt geven aan uw persoonlijk plan, dat u nodig heeft voor zorg thuis (modulair pakket thuis) of voor een Persoons Gebonden Budget (PGB)?
  • hoe u uw persoonlijk plan of zorgplan kunt opstellen, evalueren of bijstellen?

Of ontvangt u al zorg van een zorgaanbieder, maar:

  • wilt u uw huidige zorg veranderen?
  • bent u niet tevreden over de zorg die u ontvangt?
  • wilt u hulp bij het opstellen van uw zorgplan, waarin de afspraken met uw zorgaanbieder staan?
  • wenst u dat er iemand met u mee gaat bij een (evaluatie)gesprek over uw zorgplan?
  • kunt u het niet eens worden over de invulling van de zorg?

Met al deze vragen kunt u voor ondersteuning terecht bij MEE. Klik hier  voor de folder met meer informatie over de Wlz-cliëntondersteuning van MEE.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor cliëntondersteuning?
Dan kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen via 088 – 010 21 20
of mail: wlzclientondersteuning@meezuidlimburg.nl

Behalve bij MEE kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij het Zorgkantoor en bij Zorgbelang.

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?
Afhankelijke van uw gemeente kunnen clientondersteuners van MEE u ondersteunen bij de Wlz aanvraag.