MEE Zuid-Limburg

Netwerken

MEE Zuid-Limburg is actief in veel netwerken waar we onze kennis van en expertise over de inclusieve samenleving delen. In deze netwerken zijn wisselende combinaties van organisaties actief die kennis of expertise hebben over een specifieke groep mensen of een bepaald onderwerp.

MEE Zuid-Limburg neemt deel aan regionale netwerken zoals:

  • Dementietafel
  • Gesterkt door de keten (LVB)
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

MEE Zuid-Limburg coördineert netwerken:

In deze netwerken bundelen we onze kennis en bespreken we soms casuïstiek. Doorverwijzing komt via sociale wijkteams, eerstelijnszorg of op eigen initiatief.

Mocht u meer willen weten over onze kennis en de netwerken waarin we participeren, neem dan contact op.