MEE Zuid-Limburg

Cliëntondersteuning

Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is wettelijk geregeld. Dus heeft u vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk wonen of zorg? En zoekt u iemand die met u meedenkt, advies geeft en/of praktische ondersteuning biedt? Dan kunt u terecht bij MEE Zuid-Limburg.

MEE biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of kwetsbaarheid.

  • Professionals, mantelzorgers en familie kunnen ook bij MEE terecht.
  • U heeft geen indicatie of verwijzing nodig. Onze ondersteuning is in de meeste gemeenten gratis. Wilt u weten hoe het in uw gemeente zit?
    Klik op MEE in uw gemeente.
  • MEE biedt cliëntondersteuning binnen de Wmo, de jeugdwet, de participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Dit betekent dat wij naast u staan, altijd. Samen kijken we wat het beste is voor u.
  • Cliëntondersteuning is tijdelijk en kortdurend. U kunt echter altijd met een nieuwe vraag bij de cliëntondersteuner terecht.
  • MEE biedt cliëntondersteuning op alle gebieden van het leven: opvoeding en ontwikkeling, samenleven en wonen, leren en werken, regelgeving en geldzaken, vrije tijd en sport, vrienden en relaties. Wij pakken uw vragen in samenhang met elkaar op.

Informatie, advies en/of praktische ondersteuning
De cliëntondersteuner kan u tijdelijk ondersteunen in het leren organiseren van uw leven. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met anderen?’, ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn geld?’ en ‘Hoe kan ik een netwerk van mensen om me heen opbouwen?’. Samen met u en uw netwerk kijkt de cliëntondersteuner wat er aan de hand is. Wat zijn de beperkingen en mogelijkheden? Wat kunt u zelf (leren)? Wat kunnen de mensen om u heen doen? Wat kan een vrijwilliger betekenen? De cliëntondersteuner van MEE onderzoekt breed welke vragen u heeft. Samen met u en de mensen om u heen zoekt hij naar duurzame oplossingen. Hij kan u helpen bij het aanleren van vaardigheden. Wanneer nodig kan de cliëntondersteuner van MEE u bijstaan tijdens gesprekken met de gemeente of een (zorg)instelling. Of hij kan u helpen bij het realiseren van geïndiceerde zorg, het maken en evalueren van een zorgplan en/of het indienen van bezwaar en beroep. MEE kan ook helpen bij het vinden en behouden van een passende werkplek, woonplek, school of vrijetijdsbesteding. Naast individuele ondersteuning biedt MEE ook ondersteuning in groepen en cursussen.

Samenwerking met andere organisaties
In het ondersteunen van cliënten werkt MEE samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld met de gemeente waar u woont, met de welzijnsorganisatie, met de woningbouwvereniging waarvan u een huis huurt, met de school van uw kind, met uw werkgever, het UWV of de dagbesteding waar u werkt.

Meer weten?
Klik hier voor de folder met meer informatie over cliëntondersteuning van MEE.
Denkt u dat wij iets voor u kunnen doen? Of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact met ons op.