MEE Zuid-Limburg

Voor professionals

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE Zuid-Limburg is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking of kwetsbaarheid. MEE heeft uitgebreide ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Een persoonlijke en praktische aanpak staat centraal. We werken aan duurzame oplossingen, gericht op alle betrokkenen en met blijvend effect.

Cliëntondersteuning

MEE werkt in de provincie Limburg, voor de regio Zuid-Limburg, voor gemeenten, zorgverzekeraars en scholen. We bieden cliënten rechtstreeks cliëntondersteuning binnen de Wmo, jeugdwet, participatiewet en onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen we individueel maar ook in groepen en cursussen.

Goed opgeleide en ervaren professionals

Cliëntondersteuning van mensen met een beperking vereist een specifieke kennis en houding. Onze cliëntondersteuners beschikken hierover. Zij zijn lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners van Mensen met een Beperking (BCMB), geregistreerd bij Registerplein, en bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Participatieprojecten

MEE bouwt samen met partners op volle kracht aan een participatiemaatschappij. In onze samenleving hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning nodig. Daarom zet MEE participatieprojecten op. Deze participatieprojecten zijn er ter preventie van hulpvragen – en daarmee gepaard gaande kosten – op allerlei leefgebieden, zoals werk, wonen, geld en wet- en regelgeving.

Deskundigheidsbevordering

MEE is er ook voor gemeenten, organisaties, professionals, mantelzorgers en vrijwilligers die te maken hebben met mensen met een beperking. We delen onze kennis over leven met een beperking in onze Workshops en trainingen MEE Academie

Onze medewerkers zijn vaak ook te vinden in loketten, wijk- en buurtteams en brengen daar onze specifieke kennis en adviezen in. Bovendien werken we met ervaringsdeskundigen om samen meedoen echt mogelijk te maken.