MEE Zuid-Limburg

Klacht

Klachten
Iedere medewerker van MEE Zuid-Limburg zal zijn uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.
Als dat het geval is, dan willen we graag dat u dat aan ons laat weten.

Een klacht is voor ons reden om onze dienstverlening verder te verbeteren.
Daarom vinden wij het heel belangrijk dat u niet met klachten blijft zitten, maar dat u ze met ons deelt en ons zo helpt MEE Zuid-Limburg te verbeteren.

Heeft u géén klacht, maar toch een gevoel van ongenoegen? Ook daarvoor bieden wij graag een luisterend oor.

Verbeter mee! Laat uw tips, ideeën en suggesties aan ons weten via verbetermee@meezuidlimburg.nl

Hoe dient u uw klacht in?
U kunt uw klacht bespreken met uw eigen contactpersoon bij MEE Zuid-Limburg.
Uw klacht kan dan meestal snel worden opgelost.
Heeft u uw klacht besproken met uw contactpersoon dan wordt deze bij ons in behandeling genomen binnen vijf werkdagen.
Onze medewerkers zullen uw klacht dus ook binnen vijf werkdagen proberen op te lossen. De klacht kan worden ingediend tot maximaal 1 jaar na
afsluiting van de dienstverlening.

Uw klacht bespreken met de clustermanager of de directeur
Als u uw klacht liever niet bespreekt met uw contactpersoon bij MEE Zuid-Limburg, dan kunt u contact opnemen met één van onze clustermanagers of de directeur.
Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer van MEE Zuid-Limburg: 088 010 22 22.

Betreft uw klacht grensoverschrijdend gedrag door de medewerker van MEE?
Wanneer uw klacht grensoverschrijdend gedrag (elke vorm van mishandeling of seksueel misbruik) door een medewerker van MEE betreft, dan kunt u terecht bij onze externe vertrouwenspersoon voor cliënten: Manon Clarcke. Mevrouw Clarcke is te bereiken per mail: m.clarcke@meedemeentgroep.nl

U kunt uw klacht ook melden via onderstaand formulier.
Wij sturen u dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
De clustermanager of de directeur zal naar beide partijen luisteren.
Na het luisteren naar beide partijen wordt u binnen 14 dagen geïnformeerd over het resultaat.
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Uw klacht extern indienen
Wilt u uw klacht liever niet bespreken met uw contactpersoon bij MEE, clustermanager of directeur van MEE Zuid-Limburg, dan kunt u uw klacht melden bij de Externe klachtencommissie MEE stichtingen Brabant en Limburg.
In deze klachtencommissie zitten mensen die onafhankelijk zijn van MEE Zuid-Limburg.
Wilt u meer weten over de externe klachtencommissie
Klik hier.

U kunt u uw klacht indienen via het mailadres: klachtencommissie@ziggo.nl

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB).
Het klachtenreglement BCMB is te downloaden via de website www.bcmb.nl

Wanneer uw klacht betrekking heeft op jobcoaching UWV dan kunt u, wanneer u niet tevreden bent over de afhandeleing van uw klacht, contact opnemen met de arbeidskundige van het UWV.

Tenslotte kunt u, wanneer u een klacht heeft die betrekking heeft op het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional, een klacht indienen bij het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Meer informatie hierover vindt u via de website van het SKJ.

Als het nodig is, kan een medewerker van MEE u helpen bij het opschrijven van de klacht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.