MEE Zuid-Limburg

Werken bij MEE

Werken bij MEE Zuid-Limburg betekent een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van mensen met een beperking. Onze medewerkers zijn deskundig op vele terreinen. Zij helpen mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen; van opvoeding en ontwikkeling, wonen en samenleven, tot leren en werken en regelgeving en geldzaken. Eigen mogelijkheden en keuzevrijheid staan voorop. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij een assertieve en flexibele houding kunnen aannemen, waarbij het accent ligt op generalistisch werken en werken vanuit eigen kracht. Ook wordt verwacht dat zij netwerkgericht zijn en inzetbaar zijn op zowel collectief als individueel niveau.

Verder is het belangrijk dat het MEE DNA onderdeel is/wordt van de werkhouding.

Wat is dat MEE DNA?

 • Weten wat het betekent om met een beperking te moeten leven, inleven en empathie
 • Cliënt centraal, naast en met de cliënt staan
 • Aansluiten bij mensen  met verschillende niveaus
 • Adaptief- en inschattingsvermogen
 • Vertaler/tolk (van beperking en visa versa)
 • Vasthoudendheid, geduld en lange adem (duurzaamheid)
 • Systeem op het netvlies, breed kijken
 • Verbinden, netwerk inzetten, “juiste” weg wijzen
 • Beroepsregistratie

Onze consulenten zijn geregistreerd als cliëntondersteuner bij het Registerplein en zij worden voor de registratie en herregistratie ruim gefaciliteerd door MEE ZL. Er worden diverse workshops aangeboden waarmee registerpunten behaald kunnen worden en de  intervisie is intern geregeld.

MEE Zuid-Limburg biedt:

 • Passende arbeidsvoorwaarden conform de cao Gehandicaptenzorg
 • Werken met een flexibele jaarurensystematiek en plaats- en tijdongebonden werken
 • Een goed inwerkprogramma
 • De mogelijkheid om parttime te werken
 • Een ruim aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops
 • Vooruitstrevende projecten

Voor meer informatie over werken bij MEE Zuid-Limburg kunt u contact opnemen met onze P&O adviseur mevrouw J. Erens j.erens@meezuidlimburg.nl of via het centrale telefoonnummer 088 -0102222.

Vacature voor de functie van P&O adviseur. Klik hier voor de volledige vacaturetekst. 

Vacature voor de functie van consulent / cliëntondersteuner.  Klik hier voor de volledige vacaturetekst. 

Vacature voor de functie van administratief-secretarieel medewerker. Klik hier voor de volledige vacaturetekst.