MEE Zuid-Limburg

Ervaringsdeskundigheid

Weten hoe het is en voelt
Een ervaringsdeskundige van MEE heeft zelf ervaring met een ziekte of een beperking. Sommigen zijn mantelzorger, anderen hebben zelf een beperking; bijvoorbeeld een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij weten als geen ander hoe het is om een beperking te hebben of te leven met iemand met een beperking. Dat vormt een schat aan informatie die zij graag inzetten om anderen te helpen.

Een ervaringsdeskundige van MEE:

  • biedt (h)erkenning en verbondenheid, waardoor er over praten makkelijker wordt
  • geeft op een laagdrempelige manier uitleg
  • slaat een brug tussen u en de professional; u komt sneller tot elkaar en begrijpt elkaar beter
  • draagt er toe bij dat u nog vollediger en sneller geholpen wordt
  • werkt altijd samen met een professional

Behalve dat ervaringsdeskundigen worden ingezet bij uw vragen, is het ook mogelijk dat zij:

  • gevraagd worden hun mening te geven over beleid bij de gemeente
  • een website testen op toegankelijkheid
  • een voorlichting geven op een school of organisatie over uw ervaringen/ diagnose

Wilt u meer informatie over de ervaringsdeskundigen van MEE Zuid-Limburg? Laat ons dat dan weten via info@meezuidlimburg.nl . Dan nemen wij contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Bekijk hier ons filmpje over ervaringsdeskundigheid.