MEE Zuid-Limburg

Feiten en cijfers

Rapport Preventieve waarde cliëntondersteuning MEE.

Door middel van dit rapport laat MEE zien wat de waarde van de inzet van cliëntondersteuning is voor burgers, maar zeker ook voor gemeenten. Naast een aantoonbare financiële opbrengst, is er sprake van een relevante maatschappelijke opbrengst. Want MEEdoen en je gelukkig voelen, laat zich niet altijd in geld uitdrukken.

De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op een zeer uitgebreid casusonderzoek in
5 gemeenten in Zuid-Limburg. Een aantal van deze casussen vindt u ook in dit rapport als een voorbeeld terug.

MEE Signaal

Meerjarenbeleidsplan


Jaarberichten

Wilt u een gedrukt exemplaar? Bel dan 088 – 010 22 22.