MEE Zuid-Limburg

Innovatie

Innovatie is een belangrijk thema binnen MEE. We hebben innovatie gedefinieerd als: ‘Het resultaat van mensen die met elkaar nadenken over nieuwe mogelijkheden, bereid zijn tot het delen van kennis en ideeën, ondernemend zijn en daarmee de meest kansrijke ideeën weten te realiseren. Innovatie is het realiseren van ideeën die waarde toevoegen.’ (J.Garperz, 2009.)

Onze innovatie-activiteiten passen binnen de strategie en missie van MEE, of het nu gaat om grote radicale veranderingen of kleine verbeteringen van het bestaande.
Onze innovaties dragen bij aan het bevorderen van overlevingskansen in de welzijns- en zorgarena, het kostenbewust werken en het in stand houden én het continu verbeteren van de dienstverlening.

Wij zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën geboren worden op de werkvloer.
We zien innovatie dan ook als een thema dat bij uitstek breed gedragen en gevoed moeten worden door alle medewerkers. Het managementteam creëert daartoe een innovatief klimaat.