MEE Zuid-Limburg

Raad van Toezicht

 

 

Mevrouw Drs. M. Vankan (op de foto eerste van links) heeft haar lidmaatschap vanwege het bereiken van haar maximale zittingsperiode per 01-01-2021 beëindigd.

Samenstelling Raad van Toezicht (vlnr):

  • De heer Drs. R. van den Hove, lid
  • Mevrouw A. Janssen, vicevoorzitter
  • De heer Drs. F. Frissen, lid
  • De heer Drs. B. Braeken, voorzitter

Overzicht nevenfuncties rvt en directeur