MEE Zuid-Limburg

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Mevrouw H.F. van Breugel, voorzitter, – eigenaar Van Breugel Advies (Interim management)
  • Mevrouw A.A.G.A.M. Janssen, vicevoorzitter – eigenaar Bewustwording+ (begeleiding en coaching)
  • De heer L.F.H.G. Frissen, lid – directeur/eigenaar Frissen Business BV. Senior Adviseur Rieken & Oomen/Rijnconsult
  • De heer R.H.M. van den Hove, lid – mede bestuurder Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, (account)manager Advieskantoor Sprenger & Herland

Overzicht hoofd- en nevenfuncties rvt en directeur-bestuurder
Toezichtsplan Rvt