MEE Zuid-Limburg

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht (vlnr):

  • De heer Drs. B. Braeken, voorzitter
  • De heer Drs. R. van den Hove, lid
  • Mevrouw A. Janssen, vicevoorzitter
  • De heer Drs. F. Frissen, lid

Overzicht nevenfuncties rvt en directeur