MEE Zuid-Limburg

Kwaliteit

MEE Zuid-Limburg heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ook al staan onze middelen onder druk en werken we vanuit een sterk kostenbewustzijn: het uitgangspunt is dat kwaliteit voorop blijft staan.

Wij streven naar de continue verbetering van onze dienstverlening. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Plan-Do-Check-Act-cirkel.

Sinds januari 2008 mag MEE Zuid-Limburg zich een gecertificeerde organisatie noemen. Tot 2016 was onze organisatie HKZ-gecertificeerd. Sinds 2017 zijn we gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015-norm. Dit betekent dat wij aantoonbaar werken volgens deze norm, die als belangrijkste aandachtspunten risicomanagement en contextbewustzijn opvoert.

De certificatie wordt jaarlijks opnieuw getoetst middels een externe audit door het Keurmerkinstituut. Ook intern vindt jaarlijks een audit plaats. Tijdens zowel de interne als de  externe audits wordt nagegaan of de afspraken zoals ze zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem in overeenstemming zijn met wat er in de praktijk gebeurt. Deze toetsing leidt waar nodig tot verbeteracties, zodat de kwaliteitscirkel wordt rond gemaakt.