Back to Top

Cursussen en groepen

Wij ondersteunen mensen ook zoveel mogelijk in groepsverband via cursussen, trainingen, lotgenotengroepen en voorlichtingsbijeenkomsten.


Agressie regulatie training
In de Agressie Regulatie Training wordt samen gewerkt aan inzicht in wat je boos maakt, hoe je hierop gedraagt en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen,...(lees meer)

Een kind met autisme in je gezin
Een cursus bestemd voor ouders en opvoeders van kinderen jonger dan 17 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)   Doel Leren omgaan met een kind dat autisme heeft in...(lees meer)

Goldsteintraining
Omgaan met andere mensen is leuk, maar soms ook moeilijk. Soms reageer je op een manier waarover je niet tevreden bent. Wil je leren hoe je beter met anderen kunt...(lees meer)

Psycho educatietraining autisme
Zuyderland GGz en MEE Zuid-Limburg geven samen de training psycho- educatie voor normaal begaafde mensen met autisme spectrum stoornis. ( ASS) en een partner.(lees meer)

 

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave