Back to Top

Cursussen en groepen

Wij ondersteunen mensen ook zoveel mogelijk in groepsverband via cursussen, trainingen, lotgenotengroepen en voorlichtingsbijeenkomsten.


Agressie regulatie training
In de Agressie Regulatie Training wordt samen gewerkt aan inzicht in wat je boos maakt, hoe je hierop gedraagt en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen,...(lees meer)

Een kind met autisme in je gezin
Een cursus bestemd voor ouders en opvoeders van kinderen jonger dan 17 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)   Doel Leren omgaan met een kind dat autisme heeft in...(lees meer)

Goldsteintraining
Omgaan met andere mensen is leuk, maar soms ook moeilijk. Soms reageer je op een manier waarover je niet tevreden bent. Wil je leren hoe je beter met anderen kunt...(lees meer)

Brussencursus
Op 4 oktober start een nieuwe cursus voor broers en zussen van kinderen met autisme. Je ontmoet leeftijdsgenoten die ook een broer of zus met autisme hebben. Door met elkaar...(lees meer)

 

Lettergrootte aanpassen