MEE Zuid-Limburg

Toekomstcoach

Een derde van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) verlaat de school zonder diploma en van degenen die de school wel afmaken is bijna de helft niet in staat om zelf een baan te vinden. Dit terwijl hebben van werk zo belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Het gaat hier om kwetsbare jongeren, die psychische, lichamelijke of verstandelijke problemen hebben. Zij komen langdurig thuis te zitten op de bank. Hun situatie wordt uitzichtloos en zij krijgen te maken met gezondheidsproblemen, overgewicht, verslaving en criminaliteit. Dit is niet alleen voor de jongeren zelf een groot probleem, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Bovenstaande problematiek kan worden voorkomen als VSO- en PrO-jongeren al op school gecoacht worden bij hun voorbereiding op deelname aan de maatschappij, waarbij de coaching doorloopt totdat de jongere gesetteld is. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar een baan toewerken en wordt er tegelijkertijd een vinger aan de pols gehouden.

De MEE Toekomstcoach ondersteunt jongeren met een beperking, die vast dreigen te lopen in het onderwijs. De Toekomstcoach is in die periode vooral de verbindende schakel tussen de betrokken partijen en biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen. Hij of zij pakt de gestapelde problematiek aan op basis van jarenlange ervaring met en kennis van het oplossen en begeleiden van jongeren met meervoudige problemen.

Klik hier voor de folder MEE Toekomstcoach.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de MEE toekomstcoach? Neem dan contact op met Nancy Neroni, coördinator participatieprojecten arbeid. Zij is te bereiken via n.neroni@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 72.

Lettertype formaat aanpassen
Contrast