MEE Zuid-Limburg

Toekomstcoach

Toekomstcoach voor kwetsbare jongeren

Elk jaar verlaten in Nederland duizenden jongeren voortijdig het onderwijs, zonder zicht op een baan of een uitkering. Ze raken buiten beeld en doen niet mee in de samenleving, met escalerend gedrag of andere problematiek tot gevolg. Een preventieve, integrale aanpak op meerdere levensgebieden kan dit voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een vaste mentor of coach en samenwerking tussen meerdere bij de jongere betrokken zorgaanbieders effectief is. Daarvoor is er de Toekomstcoach.

Jongeren werkfit en financieel weerbaar maken

De Toekomstcoach is een methodiek voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De methode is erop gericht om jongeren actief te laten meedoen aan de samenleving en daarbij richting kunnen geven aan hun toekomst.

De Toekomstcoach is er voor:

 • scholieren die dreigen uit te vallen
 • jongeren aan het eind van hun opleiding die ondersteuning nodig hebben bij de stap naar betaald werk omdat ze anders uitvallen
 • jongeren zonder baan en zonder zinvolle dagbesteding, opleiding of (vrijwilligers)werk

Een duurzame plek in de samenleving

 Met hulp van hun toekomstcoach leren de jongeren richting te geven aan hun leven. Ze leren realistische ambities te formuleren en deze ook te bereiken.

 Krachtige methode voor de jongeren

 De Toekomstcoach is een preventieve aanpak. De methodiek kenmerkt zich door:

 • één integrale aanpak
 • één vaste Toekomstcoach
 • aansluiting op werk
 • aanpak op maat
 • versterken van de samenwerking
 • voorlichting aan naasten

Het Toekomstplan als basis

Het Toekomstplan is het uitgangspunt van de aanpak:

 • de jongere maakt een Toekomstplan, met behulp van de Toekomstcoach
 • het Toekomstplan wordt gedeeld met het sociale netwerk van de jongere
 • de jongere neemt zelf actief de regie. De Toekomstcoach stimuleert dit door de stappen en doelen klein te maken en taken op te knippen
 • zo ervaart de jongere wat hij of zij zelf kan. Dit vergroot het zelfvertrouwen
 • de Toekomstcoach brengt de doelen op de diverse levensgebieden in kaart
 • zo nodig zet de coach een specialistische hulpvraag uit

Hoe maakt de Toekomstcoach het verschil?

Toekomstcoach-trajecten worden gemonitord.  Hieruit blijkt dat:

 • de maatschappelijke en financiële positie van de jongeren zijn verbeterd
 • de zelfredzaamheid is toegenomen
 • jongeren positiever zijn over hun deelname aan de maatschappij
 • er wordt bespaard op uitkeringen, schulphulpverlening en schoolmaatschappelijk werk

Folder MEE toekomstcoach 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de MEE Toekomstcoach? Neem dan contact op met Tamara Loo, adviseur projecten. Zij is te bereiken via t.loo@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 92.