MEE Zuid-Limburg

Modulaire re-integratiediensten

Re-integratie via UWV

Naast een grote afstand tot de arbeidsmarkt is bij mensen met een beperking vaak sprake van belemmeringen op andere leefgebieden. Door weer actief mee te doen, voelen mensen zich gezonder en wordt de stap naar betaald werk kleiner. Sinds 2019 heeft MEE Zuid-Limburg een raamovereenkomst met UWV om de re-integratiediensten Modulaire re-integratie en Werkfit maak trajecten uit te voeren.

Modulaire Re-integratiediensten UWV

Voor mensen die al heel lang uit het arbeidsproces zijn en/of hulp nodig hebben bij (om)scholing zijn speciale modulaire diensten ontwikkelt. Wij bieden drie verschillende trajecten aan:

 • participatie interventie
 • Bevorderen van maatschappelijke deelname
 • Begeleiding bij (om)scholing

Waarom MEE Zuid-Limburg inzetten voor uw re-integratiedienst?

Cliëntondersteuners van MEE kijken naar alle leefgebieden om te komen tot een integrale aanpak. De cliënt krijgt een traject op maat. Per cliënt kijken we wat nodig is, om te komen tot het beoogde resultaat. We kijken naar alle mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving om zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij mogelijk te maken. Daarbij geven cliënten zelf vorm en inhoud aan hun leven en krijgen zij ondersteuning in overeenstemming met hun behoefte. Eventueel verbinden wij benodigde zorg om belemmeringen weg te nemen.

Waarom is MEE Zuid-Limburg UWV partner?

 • MEE heeft 100 jaar kennis over en ervaring met mensen met een beperking.
 • MEE biedt een integrale aanpak op alle leefgebieden.
 • Duurzame resultaten doordat MEE het netwerk van de klant activeert.
 • MEE is een partner met diepe wortels in lokale netwerken.
 • MEE heeft kennis van diverse wet- en regelgeving:
  • Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet
  • Participatiewet (WP)

Hoe schakelt u MEE Zuid-Limburg in?

Wilt u meer weten over de re-integratiedienstverlening van MEE Zuid-Limburg? Neem dan contact op met Tamara Loo, adviseur projecten. Zij is te bereiken via t.loo@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 92.

Aanmelden kan ook via arbeid@meezuidlimburg.nl.