MEE Zuid-Limburg

Smart met geld

Het project Smart met Geld bevordert de kennis en expertise op het gebied van armoede en preventie van schulden bij (zeer) kwetsbare jongeren en gezinnen. Het trainingsprogramma van Smart met Geld leert kwetsbare jongeren heel praktisch hoe ze met geld kunnen omgaan. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid. Met als resultaat: jongeren leren verstandige financiële keuzes maken en beter zelfstandig om te gaan met geld en zo schulden te voorkomen.

Voor wie?
Smart met Geld is gericht op leerlingen van praktijk- en VSO-scholen en heeft als doel om zoveel mogelijk moeilijk lerende jongeren van 15 – 18 jaar buiten de schulden-problematiek te houden.

Verschillende programma-onderdelen
Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een integrale aanpak vormen: een training voor leerlingen op praktijk- en VSO-scholen, een e-learning voor kwetsbare jongeren, een lokaal platform voor professionals en een landelijk netwerk voor professionals. Ook de ouders van de leerlingen worden bij het programma betrokken.

Meer weten?
Meer informatie over het programma Smart met Geld kunt u vinden op de website smartmetgeld.nl 

Stuur een e-mail naar info@meezuidlimburg.nl voor meer informatie wat MEE Zuid-Limburg kan betekenen.