MEE Zuid-Limburg

Jobcoaching

Als een medewerker met een beperking in uw organisatie start, dan is het belangrijk dat deze start goed verloopt. Dat kennis wordt gemaakt met de collega’s en de leidinggevende. Dat duidelijk is welke taken de medewerker gaat uitvoeren en op welke manier.

Het doel van de module JOBCOACHING is om de medewerker te begeleiden bij het inwerken.

Deze module kan de volgende activiteiten omvatten:

  • Het begeleiden van de start van de medewerker.
  • Inwerken van de medewerker op de werkvloer.
  • Het opstellen van een trainingsprogramma om het werk te leren.
  • Periodieke evaluatie met de medewerker en de leidinggevende.
  • Beschikbaarheid van de jobcoach in geval van problemen of knelpunten.

Het resultaat is dat de medewerker het werk zelfstandig kan uitvoeren en de vereiste productiviteit haalt.

Meer weten?
Voor meer informatie over jobcoaching van MEE kunt u terecht bij Nancy Neroni, coördinator participatieprojecten arbeid. Zij is te bereiken via n.neroni@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 72.

Lettertype formaat aanpassen
Contrast