MEE Zuid-Limburg

Jobcoaching

Een jobcoach van MEE is er voor mensen met een arbeidsbeperking die een baan hebben gevonden of al aan het werk zijn. De jobcoach ondersteunt zowel de werknemer als de werkgever en zorgt voor wederzijds begrip op de werkvloer. Jobcoaching is altijd maatwerk! Onze jobcoaching is erkend door het UWV.

Voor de werkgever 

Heeft u (of neemt u) een medewerker in dienst die een (onzichtbare) beperking heeft? MEE biedt u ondersteuning, met als doel een succesvol dienstverband. Zowel voor u als voor uw medewerker. Samen bekijken wij welke aanpassingen en voorzieningen er nodig zijn om de werknemer optimaal te laten functioneren. De jobcoach geeft inzicht in hoe de werknemer informatie tot zich neemt en op welke wijze iemand het beste functioneert. Bij eventuele problemen kan de jobcoach tijdig ondersteunen om deze op te lossen. Ook adviseert de jobcoach over bestaande regelingen. 

Voor de werknemer

De jobcoach leert de werknemer zich te ontwikkelen vanuit eigen mogelijkheden en capaciteiten. Met de werknemer wordt een plan opgesteld met concrete doelen. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan vaardigheden en contacten met collega’s en leidinggevenden. Bij problemen helpt de jobcoach deze op te lossen, zodat men duurzaam aan het werk kan blijven.

Financiering 

Jobcoaching is een wettelijke voorziening uit de Partcipatiewet, de Wajong en de WIA/WGA.
Mensen die geregistreerd zijn in het doelgroepenregister hebben recht op een jobcoach, deze wordt gefinancierd door de gemeente waar de werknemer woont. Wanneer een werknemer een (gedeeltelijke) Wajong of WIA/ WGA uitkering heeft wordt de Jobcoaching gefinancierd door het UWV. Een werkgever kan er ook zelf voor kiezen om een Jobcoach te betalen om uitval van een werknemer te voorkomen. 

Waarom jobcoaching van MEE 

MEE biedt al 100 jaar onafhankelijke ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. MEE helpt op alle leefgebieden en in elke levensfase om actief onderdeel te blijven van de maatschappij. Die beperking kan (licht) verstandelijk, fysiek, of psychisch zijn, maar ook autisme, niet-aangeboren hersenletsel, ADHD of een chronische ziekte. Onze jobcoaches zijn naast jobcoach ook Toekomstcoach en Cliëntondersteuner. Met onze deskundigheid en ervaring ondersteunen wij zowel werknemer als werkgever  bij duurzame arbeidsparticipatie. 

Meer weten?

Voor meer informatie over de inzet van een jobcoach van MEE kunt u terecht bij Tamara Loo, adviseur projecten. Zij is te bereiken via t.loo@meezuidlimburg.nl of
088 – 010 22 92.