MEE Zuid-Limburg

Ontmoet onze medewerkers

Ontmoet Ank Daemen adviseur Kwaliteit en Privacy bij MEE Zuid-Limburg

In mijn functie als adviseur Kwaliteit en Privacy lopen deze twee thema’s in mijn dagelijkse werkpraktijk hand in hand. Ik ben elke dag met beide bezig. Je zou kunnen zeggen dat ik voortdurend naar de organisatie kijk
met deze twee brillen op.

Wat kwaliteit betreft, let ik erop dat de normen uit de ISO 9001:2015 aantoonbaar terug te vinden zijn in onze bedrijfsvoering. Ik zorg ervoor dat het Keurmerkinstituut haar jaarlijks onderzoek goed kan doen. Verder voer ik samen met het interne auditteam onze interne audit uit. Ook zorg ik er samen met mijn collega voor, dat ons Kwaliteitssysteem werkt. Regelmatig heb ik werksessies met collega’s waarbij we specifieke processen nauwkeurig onder de loep nemen.

Verder bewaak ik, met de AVG in het achterhoofd, de privacy van onze cliënten en medewerkers. Daar hoort ook bij dat ik van tijd tot tijd, met collega’s workshops geef over bijvoorbeeld het Delen van gegevens in de praktijk. Ook adviseer ik zowel individuele medewerkers als het MT, over privacyrechten en -plichten, samenwerkingsovereenkomsten, datalekken etc. Een ander aspect van deze waakhondfunctie is, dat ik onze digitale systemen onderzoek, op wat zij betekenen voor de privacy van cliënten en medewerkers. Vanuit mijn taak als Functionaris Gegevensbescherming deel ik mijn bevindingen daarover met de bestuurder. 

Ik deel mijn eigen agenda in, maar er zijn ook zaken die op vaste momenten gebeuren. Binnen dat kader kan ik mijn werk zo indelen, dat er elke dag een goede mix is van contactmomenten en momenten dat ik zaken uitwerk. Ook het hybride werken vind ik ideaal. Als ik niet wil worden afgeleid, werk ik thuis. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat collega’s me makkelijk kunnen aanspreken. Het werken bij MEE ervaar ik vooral betekenisvol. Ik voel bij MEE de vibe dat we samen werken aan een samenleving waarin iedereen mee mag doen. Dat is voor mij belangrijk: het hogere doel,  waaraan ik een steentje mag bijdragen. Het stemt me trots en blij dat we daar al zo lang zo goed in slagen.

Bij MEE is alles goed geregeld. Het credo luidt niet voor niets een kwalitatief goede organisatie voor een kwalitatief goede dienstverlening. Medewerkers worden goed ingewerkt, de bedrijfsprocessen worden structureel geëvalueerd en afspraken zijn voor iedereen vindbaar in onze systemen. Maar niet in de laatste plaats: bij MEE werken hele fijne mensen met veel bezieling aan een gedeeld ideaal. Bovendien herken ik het MEE DNA dat zo belangrijk is in het contact met cliënten ook in het contact met collega’s. Dat is altijd respectvol en met oprechte aandacht voor elkaar en veel oog voor de menselijke maat.

Ik heb opleidingen mogen volgen die er toe bijgedragen hebben dat ik me in deze functie helemaal senang voel. In mijn vakgebied krijg ik alle vrijheid en verantwoordelijkheid om datgene te doen wat belangrijk is en word daarvoor ook voor gewaardeerd. 

Tip voor de medewerker

Ben niet bang om te vragen of om te laten horen hoe het volgens jou anders of beter kan. Of je nu een ervaren rot in het sociaal domein bent of pas net bent afgestudeerd: een kritische en open opstelling wordt gewaardeerd!

Ontmoet Roswitha Martinussen cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

In 2019 heb ik als pedagogiek studente stage gelopen bij MEE Zuid-Limburg. Tijdens deze stage heb ik ontzettend veel mogen doen en kunnen leren. Denk hierbij aan het geven van de brussencursus, de cursus omgaan met geld, individuele cliëntondersteuning en een social media training ontwikkelen. Aan het einde van mijn stage heb ik dan ook een contract aangeboden gekregen om bij MEE aan de slag te gaan als cliëntondersteuner.

Als cliëntondersteuner werk ik met veel verschillende doelgroepen en hulpvragen. Er komen allerlei soorten beperkingen langs zoals, cliënten met psychische kwetsbaarheid, autisme, verstandelijke- en/of lichamelijke beperking van jong tot oud. Dit maakt mijn werk afwisselend en uitdagend.

Zo ondersteun ik een cliënt die maandelijks financieel niet rondkomt. Samen hebben we bekeken welke kosten er bespaard kunnen worden en waar de cliënt mogelijk financieel recht op heeft. Denk hierbij aan toeslagen, eventuele mogelijkheden tot werk, kwijtschelding van schulden of andere regelingen. Daarnaast bespreek ik met de cliënt hoe het op andere levensgebieden gaat en of daarin nog iets nodig is.

Een andere cliënt ondersteun ik bij zijn vrijetijdsinvulling. Deze cliënt is mantelzorger van zijn chronisch zieke dementerende vader en vindt het moeilijk om daar balans in te vinden. Ik heb bij deze casus het mantelzorgkaartenspel ‘bordje vol’ ingezet. We zijn samen het gesprek aangegaan en zo is hij tot inzicht gekomen wat hij allemaal doet. Door deze inzichten heeft hij bekeken hoe en bij wat hij ondersteuning van mensen uit zijn netwerk of zorg professionals kan krijgen, zodat hij ook momenten voor zichzelf kan hebben.

Tevens ondersteun ik cliënten naar een passende sport of beweegactiviteit. Voor sommige mensen is er een drempel om te gaan bewegen of sporten. Iedereen moet kunnen sporten of bewegen! Samen met de cliënt proberen we deze drempel weg te nemen.

Bij MEE kan ik mijn eigen werk zelf indelen. Dit is prettig en geeft vertrouwen. Het ene moment heb ik een digitaal overleg, dan een huisbezoek en dan teamvergadering op kantoor. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is, dit zorgt ervoor dat ik veel ervaring kan opdoen en weer veel van kan leren! Bij MEE is er een prettige werksfeer, zo kan ik altijd terecht bij collega’s die graag met je meedenken.

Er is bij MEE ruimte om jezelf te ontwikkelen en je wordt hierin ook gefaciliteerd. Zo heb ik begin dit jaar een congres over ‘Levend verlies’ kunnen volgen. Elk kwartaal is er een plenaire bijeenkomst voor alle medewerkers om onze deskundigheid te bevorderen.  SKJ en BCMB bieden ook scholingsmogelijkheden.

Tip voor de nieuwe medewerker:                                                                                                                                                Als cliëntondersteuner voer je veel van je werk zelfstandig uit. Dit vraagt creativiteit, flexibiliteit en planning skills. Je bent ook onderdeel van een team, dus het is belangrijk dat je ook goed kunt samenwerken. Samenwerken met teamleden, collega’s, cliënten maar ook met externe partners (gemeenten of andere zorgprofessionals).  Mocht je ergens niet uitkomen zijn alle collega’s bereid om je te helpen.

Ontmoet Daline Souren cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

Mijn dag is heel gevarieerd. In de ochtend zit ik vaak in het servicepunt en ‘s middags heb ik afspraken met cliënten. Dit gaat tegenwoordig zowel in een huisbezoek als via beeldbellen. Binnen het servicepunt zitten we elke dag met twee cliëntondersteuners aan de telefoon om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Het leukste aan het werk bij het servicepunt vind ik de afwisseling in vragen en het feit dat ik steeds een ander persoon aan de lijn heb. Het ene moment bespreek ik een mogelijke aanmelding met een huisarts en even later belt een cliënt in paniek op. Dit ‘schakelen’ tussen de mensen die bellen vind ik erg leuk. Mijn taalgebruik pas ik steeds aan: van jip-en-janneketaal naar formele hulpverleningstaal, van dialect naar Nederlands, maar soms ook Engels en Duits. Daarnaast zie ik het als een sport om mensen zoveel als mogelijk aan de telefoon op weg te helpen. Ik daag mezelf uit om zoveel mogelijk kennis te hebben én te vergroten, om op die manier zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.

In het werk met cliënten komen allerlei soorten beperkingen langs van autisme, verstandelijke beperking, chronische ziektes tot vrij onbekende chromosoomafwijkingen. Ook “opa’s en oma’s” zitten regelmatig in mijn caseload, waarbij ik ze bijvoorbeeld help om zorg op te starten of een WMO melding te doen.

Aangezien ik werkzaam ben in het servicepunt ben ik in verhouding veel op kantoor. Hierdoor heb ik regelmaat in mijn weekplanning, aangezien dit vaste momenten zijn. De overige momenten ben ik bij cliënten thuis, in een digitaal overleg, aan het bellen of e-mails aan het versturen. Diverse keren per jaar verzorg ik daarnaast trainingen voor cliënten. Zo geef ik samen met een collega de Brussencursus en hoop ik volgend jaar weer een editie van Careless Running te kunnen starten. Dit laatste is voor mij een mooie combinatie tussen hulpverlening en mijn hobby sporten.

“De diversiteit in vragen en de vrijheid om zelf je werkzaamheden in te plannen, zijn voor mij de grootste pluspunten! Daarnaast vind ik het contact met collega’s erg fijn. Iedereen staat open om je te helpen, maar ook op z’n tijd een potje flauwekul.”

Het werken met hoogopgeleiden professionals, het merendeel werkzaam zijn op werkdagen, geen diensten werken en zelf je tijd en werkzaamheden kunnen inplannen maakt dat ik het werk bij MEE zou aanraden. Kortom veel vrijheid en verantwoordelijkheid! Er is ook veel aandacht voor scholing. Zo is er 4x per jaar een dagdeel gepland waarop we met de gehele organisatie workshops volgen. Een interessant, maar ook gezellig dagdeel. Daarnaast is er ruimte om scholing te volgen volgens de SKJ en BCMB richtlijnen.

Tip voor de nieuwe medewerker:
“Je hoeft het niet in je eentje te doen”. Elke consulent werkt in een team. Durf vragen te stellen en een collega te benaderen als je een casus wil overleggen. Er heerst binnen MEE een fijne en collegiale werksfeer, waarin iedereen bereidt is elkaar te helpen!

Ontmoet Frank Sünnen cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

Ik vind het leuk om te proberen de cliënt met zijn beperking gewoon te kunnen laten leven in zijn dorp of wijk. Gewoon kunnen meedoen, maakt dat de maatschappij er meer en meer oog voor heeft dat mensen met een beperking erbij horen. Door bij MEE te werken, kun je echt iets betekenen voor mensen en de samenleving.

Als consulent bij MEE heb ik meestal te maken met licht verstandelijk beperkte volwassenen en hun gezin. Vaak lopen ze tegen problemen aan vanwege hun beperking. Er zijn bijvoorbeeld geldzorgen of werk loopt niet op rolletjes. Instanties hebben allerlei regels, uitzonderingen, wetmatigheden die mijn cliënten vaak niet begrijpen.

Voor de Coronacrisis had ik op een werkdag vaak huisbezoeken bij cliënten. Soms betekende dat dat je nog vol was van je vorige huisbezoek en dan ineens weer op een heel andere toon in het volgend bezoek bezig was. Het hielp dat je tussendoor even in de auto zat. Nu tijdens de Coronacrisis vinden er minder huisbezoeken plaats. Samen met de cliënt bekijk ik of een huisbezoek noodzakelijk is of dat we op een andere manier contact kunnen hebben. Bijvoorbeeld via beeldbellen of appen. Of we spreken op een externe locatie af of maken een wandeling. Als consulent bij MEE zoek je naar de mogelijkheden. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit. Daarnaast heb ik op een werkdag veel telefonisch contact met hulpverleners, betrokkenen, etc. en overleg ik met collega’s.

“Ik werk graag bij MEE. Je bent baas over je eigen agenda. Er is veel vertrouwen van de organisatie dat wat ik doe ook is wat MEE wil dat ik doe in casussen. En dat is telkens weer zóóó anders!”

De afwisseling van cliënten en het uiteindelijk door kennis en ervaring ervoor zorgen dat ze weer kunnen meedoen in de samenleving maakt mijn werk leuk. Bij MEE is er  volop de mogelijkheid om te blijven leren. Ieder kwartaal hebben we een plenaire bijeenkomst die in het teken staat van deskundigheidsbevordering en allerlei opleidingen en cursussen zijn altijd bespreekbaar.

Tip voor de nieuwe medewerker:
Maak gebruik van je collega’s. Met hen kun je situaties, regels en procedures waar je tegen aan loopt bespreken. Zo houd je je sociale kaart up-to-date. Want er verandert telkens wel weer wat!