MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Ontmoet onze medewerkers

Ontmoet Roswitha Martinussen cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

In 2019 heb ik als pedagogiek studente stage gelopen bij MEE Zuid-Limburg. Tijdens deze stage heb ik ontzettend veel mogen doen en kunnen leren. Denk hierbij aan het geven van de brussencursus, de cursus omgaan met geld, individuele cliëntondersteuning en een social media training ontwikkelen. Aan het einde van mijn stage heb ik dan ook een contract aangeboden gekregen om bij MEE aan de slag te gaan als cliëntondersteuner.

Als cliëntondersteuner werk ik met veel verschillende doelgroepen en hulpvragen. Er komen allerlei soorten beperkingen langs zoals, cliënten met psychische kwetsbaarheid, autisme, verstandelijke- en/of lichamelijke beperking van jong tot oud. Dit maakt mijn werk afwisselend en uitdagend.

Zo ondersteun ik een cliënt die maandelijks financieel niet rondkomt. Samen hebben we bekeken welke kosten er bespaard kunnen worden en waar de cliënt mogelijk financieel recht op heeft. Denk hierbij aan toeslagen, eventuele mogelijkheden tot werk, kwijtschelding van schulden of andere regelingen. Daarnaast bespreek ik met de cliënt hoe het op andere levensgebieden gaat en of daarin nog iets nodig is.

Een andere cliënt ondersteun ik bij zijn vrijetijdsinvulling. Deze cliënt is mantelzorger van zijn chronisch zieke dementerende vader en vindt het moeilijk om daar balans in te vinden. Ik heb bij deze casus het mantelzorgkaartenspel ‘bordje vol’ ingezet. We zijn samen het gesprek aangegaan en zo is hij tot inzicht gekomen wat hij allemaal doet. Door deze inzichten heeft hij bekeken hoe en bij wat hij ondersteuning van mensen uit zijn netwerk of zorg professionals kan krijgen, zodat hij ook momenten voor zichzelf kan hebben.

Tevens ondersteun ik cliënten naar een passende sport of beweegactiviteit. Voor sommige mensen is er een drempel om te gaan bewegen of sporten. Iedereen moet kunnen sporten of bewegen! Samen met de cliënt proberen we deze drempel weg te nemen.

Bij MEE kan ik mijn eigen werk zelf indelen. Dit is prettig en geeft vertrouwen. Het ene moment heb ik een digitaal overleg, dan een huisbezoek en dan teamvergadering op kantoor. Dit maakt dat geen dag hetzelfde is, dit zorgt ervoor dat ik veel ervaring kan opdoen en weer veel van kan leren! Bij MEE is er een prettige werksfeer, zo kan ik altijd terecht bij collega’s die graag met je meedenken.

Er is bij MEE ruimte om jezelf te ontwikkelen en je wordt hierin ook gefaciliteerd. Zo heb ik begin dit jaar een congres over ‘Levend verlies’ kunnen volgen. Elk kwartaal is er een plenaire bijeenkomst voor alle medewerkers om onze deskundigheid te bevorderen.  SKJ en BCMB bieden ook scholingsmogelijkheden.

Tip voor de nieuwe medewerker:                                                                                                                                                Als cliëntondersteuner voer je veel van je werk zelfstandig uit. Dit vraagt creativiteit, flexibiliteit en planning skills. Je bent ook onderdeel van een team, dus het is belangrijk dat je ook goed kunt samenwerken. Samenwerken met teamleden, collega’s, cliënten maar ook met externe partners (gemeenten of andere zorgprofessionals).  Mocht je ergens niet uitkomen zijn alle collega’s bereid om je te helpen.

Ontmoet Daline Souren cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

Mijn dag is heel gevarieerd. In de ochtend zit ik vaak in het servicepunt en ‘s middags heb ik afspraken met cliënten. Dit gaat tegenwoordig zowel in een huisbezoek als via beeldbellen. Binnen het servicepunt zitten we elke dag met twee cliëntondersteuners aan de telefoon om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Het leukste aan het werk bij het servicepunt vind ik de afwisseling in vragen en het feit dat ik steeds een ander persoon aan de lijn heb. Het ene moment bespreek ik een mogelijke aanmelding met een huisarts en even later belt een cliënt in paniek op. Dit ‘schakelen’ tussen de mensen die bellen vind ik erg leuk. Mijn taalgebruik pas ik steeds aan: van jip-en-janneketaal naar formele hulpverleningstaal, van dialect naar Nederlands, maar soms ook Engels en Duits. Daarnaast zie ik het als een sport om mensen zoveel als mogelijk aan de telefoon op weg te helpen. Ik daag mezelf uit om zoveel mogelijk kennis te hebben én te vergroten, om op die manier zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.

In het werk met cliënten komen allerlei soorten beperkingen langs van autisme, verstandelijke beperking, chronische ziektes tot vrij onbekende chromosoomafwijkingen. Ook “opa’s en oma’s” zitten regelmatig in mijn caseload, waarbij ik ze bijvoorbeeld help om zorg op te starten of een WMO melding te doen.

Aangezien ik werkzaam ben in het servicepunt ben ik in verhouding veel op kantoor. Hierdoor heb ik regelmaat in mijn weekplanning, aangezien dit vaste momenten zijn. De overige momenten ben ik bij cliënten thuis, in een digitaal overleg, aan het bellen of e-mails aan het versturen. Diverse keren per jaar verzorg ik daarnaast trainingen voor cliënten. Zo geef ik samen met een collega de Brussencursus en hoop ik volgend jaar weer een editie van Careless Running te kunnen starten. Dit laatste is voor mij een mooie combinatie tussen hulpverlening en mijn hobby sporten.

“De diversiteit in vragen en de vrijheid om zelf je werkzaamheden in te plannen, zijn voor mij de grootste pluspunten! Daarnaast vind ik het contact met collega’s erg fijn. Iedereen staat open om je te helpen, maar ook op z’n tijd een potje flauwekul.”

Het werken met hoogopgeleiden professionals, het merendeel werkzaam zijn op werkdagen, geen diensten werken en zelf je tijd en werkzaamheden kunnen inplannen maakt dat ik het werk bij MEE zou aanraden. Kortom veel vrijheid en verantwoordelijkheid! Er is ook veel aandacht voor scholing. Zo is er 4x per jaar een dagdeel gepland waarop we met de gehele organisatie workshops volgen. Een interessant, maar ook gezellig dagdeel. Daarnaast is er ruimte om scholing te volgen volgens de SKJ en BCMB richtlijnen.

Tip voor de nieuwe medewerker:
“Je hoeft het niet in je eentje te doen”. Elke consulent werkt in een team. Durf vragen te stellen en een collega te benaderen als je een casus wil overleggen. Er heerst binnen MEE een fijne en collegiale werksfeer, waarin iedereen bereidt is elkaar te helpen!

Ontmoet Fanny Drenthe adviseur strategie en beleid bij MEE Zuid-Limburg

In mijn functie als adviseur strategie en beleid werk ik niet direct met cliënten. Ik werk met medewerkers, financiers en samenwerkingspartners van MEE in het sociaal domein in vrijwel alle gemeenten van Zuid-Limburg. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, maatschappelijk werk, zorgaanbieders, GGD en huisartsen. Indirect draag ik met mijn werk eraan bij dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Ik zorg ervoor dat onze medewerkers hun werk goed kunnen doen, dat we opdrachten blijven krijgen en dat er in onze samenleving rekening gehouden wordt met mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.

Vrijwel dagelijks schrijf ik subsidieaanvragen voor cliëntondersteuning, projectplannen om meedoen voor mensen met een beperking ook op andere manieren mogelijk te maken en plannen van aanpak om bijvoorbeeld onze manier van werken te verbeteren. Overleg ik met collega’s om te horen wat er leeft. Welke ontwikkelingen zijn er in het sociaal domein? Wat hebben onze medewerkers nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen? Waar hebben onze cliënten behoefte aan? Dit is voor mij belangrijke input die ik verwerk in adviezen voor ons management team.

Ik neem ook deel aan diverse werkgroepen in verschillende gemeenten bijvoorbeeld aan de lokale coalitie ‘één tegen eenzaamheid’ in Sittard-Geleen. In dat soort werkgroepen vertegenwoordig ik dan MEE en onze doelgroep. Ik neem ook deel aan de adviesgroep Krachtenbundeling in de gemeente Maastricht. In dat soort groepen denk ik mee over hoe we ondersteuning en zorg voor mensen in een wijk zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen regelen. Onze cliëntondersteuners doen ontzettend belangrijk en goed werk. Ik zorg ervoor dat de resultaten die zij realiseren inzichtelijk worden gemaakt voor onze financiers. Dit doe ik door onderzoeken op te zetten en uit te voeren en door presentaties te geven aan bijvoorbeeld gemeenteraden. Daarnaast ondersteun ik onze cliëntenraad. Hierbij neem ik deel aan hun vergaderingen om hun van informatie te voorzien en ondersteun ik hen bijvoorbeeld bij het schrijven van adviezen voor de organisatie vanuit cliëntperspectief.

Ik bent niet alleen met strategie en beleid bezig maar ook met communicatie en marketing. Samen met collega’s stel ik ook jaarlijks een communicatieplan op. Vervolgens coördineer ik de uitvoering van communicatie en werk ik ook actief mee aan het schrijven van bijvoorbeeld ons jaarbericht. Het werk is hierdoor heel afwisselend.

Je creativiteit, inventiviteit en beslisvaardigheden kun je goed kwijt in deze functie. Dat moet ook wel om alles voor elkaar te krijgen. We werken voor mensen met een beperking van alle leeftijden op alle leefgebieden in heel Zuid-Limburg. Dat betekent dat je van veel ontwikkelingen op de hoogte moet zijn. Van jeugd tot ouderen, van GGZ tot justitie, van gemeente Maastricht tot Sittard-Geleen en Kerkrade. Hierdoor ben je breed maatschappelijk betrokken en werk je ook met heel veel verschillende disciplines samen. Dat is ontzettend inspirerend.

Bij MEE krijg je volop de kans om te leren. Zo ben ik opgeleid tot orthopedagoog en bij MEE begonnen als cliëntondersteuner/casemanager Integrale Vroeghulp en vervolgens doorgegroeid in mijn huidige functie. Gedurende het jaar wordt er ook veel gedaan aan deskundigheidsbevordering en kun je online trainingen volgen via GoodHabitz. Daarnaast kun je je eigen ontwikkelwensen met je leidinggevende bespreken. Zo heb ik afgelopen jaar een opleiding projectmanagement afgerond. Als je een kans ziet om de dienstverlening te verbeteren of mee doen mogelijk te maken bijvoorbeeld middels een project dan wordt je gestimuleerd om dit in praktijk te brengen. Op die manier voelt MEE echt als “jouw” onderneming. 

“Ik heb bij MEE ook echt leuke collega’s. Mensen die betrokken, bevlogen en professioneel zijn. Mensen die inclusie allemaal belangrijk vinden en hier hard voor werken. Mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in hoe het met je gaat. Ik voel me daardoor thuis bij MEE.”

Je hebt de mogelijkheid om flexibel te werken bij MEE. Zo zit ik een gedeelte van mijn tijd op ons kantoor in Heerlen, maar kom ik ook op veel andere plekken. Ik beheer mijn agenda zelf.  Als ik een belangrijk stuk moet schrijven dan kan ik dit in alle rust thuis doen. Als mijn kinderen een keer een studiedag hebben dan wissel ik een werkdag om. Deze autonomie en flexibiliteit vind ik echt heel fijn. Ik voel me hierdoor vrij in mijn werk.

Tip voor de nieuwe  medewerker:
Deel je ideeën met collega’s. In verbinding ontstaat namelijk de beweging. Samen kunnen we meer mogelijk maken.

 Ontmoet Dagmar Smeets cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

Een werkdag bij MEE is nooit saai. De cliënten, hun vragen en hun situaties zijn steeds weer anders. De afwisseling en het werken met mensen vind ik erg leuk. Als consulent bij MEE ondersteun ik mensen met allerlei soorten beperkingen, ongeacht de leeftijd. In mijn caseload zitten ook cliënten met multiproblematiek en meervoudige beperkingen.

Vandaag ben ik voor de laatste keer op huisbezoek gegaan bij een mevrouw die een erg verdrietige en enerverende tijd achter de rug heeft. Na een ingrijpende periode waarin ze onder meer haar man verloor, aan haar bestaanszekerheden werd getornd en ze veel stress en verdriet had, gaat het inmiddels mede door mijn ondersteuning vanuit MEE een heel stuk beter. Uiteindelijk moet iemand het toch (weer) zelf doen. Ik vind het sjiek dat ik heb kunnen bijdragen aan het weer op de rit krijgen van haar leven. Mevrouw zelf is ook erg blij met de geboden ondersteuning. Dat geeft voldoening. Binnenkort start er een stuk thuisbegeleiding die haar verder gaat ondersteunen waar dat nodig is. Dat betekent voor mij (en haar!) met een goed gevoel afscheid nemen. Top!

Morgen heb ik een gesprek met een moeder van een volwassen zoon met autisme. Ze is erg bezorgd en heeft moeite om hem los te laten. De zoon heeft daar niet zo’n probleem mee en gaat zijn eigen gang. Dat ze daarbij soms weken geen contact met hem kan krijgen vindt ze lastig. Ik denk als professional met haar mee in de situatie en vraag of ze behoefte zou hebben om eens samen hierover in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige. We bieden deze mogelijkheid namelijk bij MEE en een aantal cliëntondersteuners, waaronder ik, zijn hierin speciaal opgeleid.

Verder ondersteun ik in het kader van één van onze participatieprojecten arbeid op dit moment een man van bijna zestig die onder andere graag wil weten of hij misschien autisme heeft en zich erg eenzaam voelt. Mooi dat we hem met de integrale arbeidscoach hierbij kunnen ondersteunen en uiteindelijk daarmee ook voor een stukje kunnen bijdragen aan het duurzaam participeren in arbeid. Immers, belangrijke dingen die spelen op diverse levensgebieden hebben invloed op elkaar. Zo draag ik in mijn dagelijks werk stukjes bij aan MEEdoen mogelijk maken.

“MEE geeft mij vrijheid en vertrouwen. Dat ik mijn werk zelf mag indelen vind ik erg fijn. Zo kan ik werk en privé goed op elkaar afstemmen. Ik krijg de ruimte om met kleine dingen wezenlijk verschil te maken en me te ontwikkelen.”

Een aantal jaar geleden heb ik bij MEE de training ‘Sociale Netwerk Versterking’(SNV) mogen volgen. Onlangs heb ik de training ‘Teken je boodschap’ gevolgd. Deze training wilde ik graag volgen om cliënten nog beter te kunnen ondersteunen bij het duidelijk krijgen en maken van hun verhaal en plan. Ik vind het een mooie verdieping op de methode SNV die ik in mijn dagelijkse praktijk graag toepas. Super dat MEE me faciliteert om deze training te volgen!

“De goede werksfeer, de leuke collega’s, de prettige werkrelatie met mijn leidinggevende, allerlei ontwikkelmogelijkheden en het afwisselende, betekenisvolle werk maken dat ik me na ruim 15 jaar nog steeds thuis voel bij MEE.”

Tip voor de nieuwe medewerker:
Je voert veel van je werk voornamelijk zelfstandig uit met je eigen caseload maar je maakt ook deel uit van een of meerdere teams en/of je vervult meerdere taken. Het is dan ook belangrijk dat je goed kan structuren en plannen maar ook kan samenwerken (intern en extern). Trek aan de bel als dat nodig is en pak ruimte waar je mogelijkheden ziet of hebt. 

Ontmoet Frank Sünnen cliëntondersteuner/consulent bij MEE Zuid-Limburg

Ik vind het leuk om te proberen de cliënt met zijn beperking gewoon te kunnen laten leven in zijn dorp of wijk. Gewoon kunnen meedoen, maakt dat de maatschappij er meer en meer oog voor heeft dat mensen met een beperking erbij horen. Door bij MEE te werken, kun je echt iets betekenen voor mensen en de samenleving.

Als consulent bij MEE heb ik meestal te maken met licht verstandelijk beperkte volwassenen en hun gezin. Vaak lopen ze tegen problemen aan vanwege hun beperking. Er zijn bijvoorbeeld geldzorgen of werk loopt niet op rolletjes. Instanties hebben allerlei regels, uitzonderingen, wetmatigheden die mijn cliënten vaak niet begrijpen.

Voor de Coronacrisis had ik op een werkdag vaak huisbezoeken bij cliënten. Soms betekende dat dat je nog vol was van je vorige huisbezoek en dan ineens weer op een heel andere toon in het volgend bezoek bezig was. Het hielp dat je tussendoor even in de auto zat. Nu tijdens de Coronacrisis vinden er minder huisbezoeken plaats. Samen met de cliënt bekijk ik of een huisbezoek noodzakelijk is of dat we op een andere manier contact kunnen hebben. Bijvoorbeeld via beeldbellen of appen. Of we spreken op een externe locatie af of maken een wandeling. Als consulent bij MEE zoek je naar de mogelijkheden. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit. Daarnaast heb ik op een werkdag veel telefonisch contact met hulpverleners, betrokkenen, etc. en overleg ik met collega’s.

“Ik werk graag bij MEE. Je bent baas over je eigen agenda. Er is veel vertrouwen van de organisatie dat wat ik doe ook is wat MEE wil dat ik doe in casussen. En dat is telkens weer zóóó anders!”

De afwisseling van cliënten en het uiteindelijk door kennis en ervaring ervoor zorgen dat ze weer kunnen meedoen in de samenleving maakt mijn werk leuk. Bij MEE is er  volop de mogelijkheid om te blijven leren. Ieder kwartaal hebben we een plenaire bijeenkomst die in het teken staat van deskundigheidsbevordering en allerlei opleidingen en cursussen zijn altijd bespreekbaar.

Tip voor de nieuwe medewerker:
Maak gebruik van je collega’s. Met hen kun je situaties, regels en procedures waar je tegen aan loopt bespreken. Zo houd je je sociale kaart up-to-date. Want er verandert telkens wel weer wat!