MEE Zuid-Limburg

Consultatie

Er zijn situaties waarin het lastig te bepalen is of iemand een beperking heeft. Het komt ook voor dat mensen zelf geen behoefte hebben aan ondersteuning maar van wie de omgeving zich zorgen maakt. De mogelijkheden om hun zelfredzaamheid te vergroten zijn vaak moeilijk in te schatten.

De inzet van onze gedragsdeskundigen is heel divers. Van basisdiagnostiek tot intervisie en van consultatie tot het meegaan naar een ingewikkeld huisbezoek.

 

Consultatie
In dit soort situaties kijken de gedragsdeskundigen van MEE graag met u mee. Zij onderzoeken, analyseren en leggen de cliënt en zijn netwerk uit wat er nodig is om zelfstandig verder te gaan. Hun inzet is laagdrempelig en gericht op zelfredzaamheid. Dat maakt dat professionele hulp zo licht mogelijk kan worden ingezet.

 

Onafhankelijk onderzoek

Het beeldvormend onderzoek is altijd onafhankelijk van het behandelaanbod, eigen begeleiding of maatwerkvoorzieningen. In de bejegening, communicatie en adviezen sluiten we aan bij mensen met een beperking en hun netwerk. De gedragsdeskundigen leggen zowel aan de cliënt als omgeving uit wat het inhoudt om een beperking te hebben.

 

Praktisch advies

Het onderzoek is laagdrempelig en zo nodig bij cliënten thuis. Dat is essentieel bij cliënten die zorgmijdend zijn en waar zorg nodig is. Het wijkteam is betrokken en kan direct met de uitkomst van het onderzoek en de adviezen aan de slag.