MEE Zuid-Limburg

Gemeente Brunssum

In Brunssum biedt MEE:

Deze ondersteuning is voor de inwoners van Brunssum gratis.
Er is geen indicatie of verwijzing nodig.

In Brunssum biedt MEE ook cursussen en groepen.
Inwoners van Brunssum die zich hiervoor willen aanmelden, moeten contact opnemen met de maatwerkers van de Gemeente Brunssum, gemeente@brunssum.nl, tel. 045 – 527 85 55 .

Bereikbaarheid en contact
In Brunssum kunt u MEE bereiken op verschillende manieren:
Via het centrale nummer van MEE: 088 – 010 22 22
Via ons mailadres: info@meezuidlimburg.nl