MEE Zuid-Limburg

Gemeente Beekdaelen

In Beekdaelen biedt MEE:

Deze ondersteuning is voor de inwoners van Beekdaelen gratis.
Er is geen indicatie of verwijzing nodig.
MEE participeert in Beweegdaelen

Bereikbaarheid en contact
In Beekdaelen kunt u MEE bereiken op verschillende manieren:
Via het centrale nummer van MEE: 088 – 010 22 22
Via ons mailadres: info@meezuidlimburg.nl