MEE Zuid-Limburg

Een cliëntondersteuner kan echt het verschil maken

Afgelopen 9 oktober werd in Ede het landelijk congres Cliëntondersteuning gehouden. Het thema was “op weg naar 2022”. De koplopergemeenten Cliëntondersteuning presenteerden de ervaringen die ze opgedaan hebben. Hierdoor werd duidelijk dat er inmiddels veel mooie voorbeelden zijn waaruit blijkt dat een cliëntondersteuner echt het verschil kan maken.

Artikel van Movisie
Movisie publiceerde na het congres een mooi artikel waarin inspirerende voorbeelden te lezen zijn:
https://www.movisie.nl/artikel/toegang-tot-passende-zorg-ondersteuning-gaat-steeds-beter


“Cli
ëntondersteuning is samen op zoek gaan naar de juiste hulp en steun, want als je leven ineens niet meer op orde is, hoe fijn is het dan dat er iemand is die met je meedenkt.” (Klazine Tuinier, projectleider bij stichting HerstelTalent)

“Er zijn gemeenten waar cliëntondersteuning als in de volle breedte – op alle leefgebieden – wordt ingezet, terwijl in andere plaatsen inwoners nog nauwelijks op de hoogte zijn van het bestaan van de cliëntondersteuner, daar is nog een wereld te winnen”. (Ali Rabarison, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG)

“Een mooi voorbeeld in de themalijn ‘levensbrede benadering’ is de toekomstcoach van MEE NL. Een begeleider die kwetsbare jongeren ‘dwars door alle domeinen heen’ helpt om hun toekomst weer op te pakken. Het verhaal van de jonge Daniël Hasselt maakt indruk. Hij werd op jonge leeftijd veel gepest, zijn ouders gingen scheiden en hij liep volledig vast. Lang in bed en hij verstopte zich achter zijn laptop. ‘Op het hoogtepunt had ik met zes verschillende hulpverleners te maken’, vertelt hij. Na een verhuizing naar Drenthe met hulp van toekomstcoach Aleida Hepping, die hij op de praktijkschool trof, heeft hij zijn weg weer gevonden. Daniel heeft inmiddels zijn opleiding afgerond en werkt als beveiliger. “Aleida was de eerste die vroeg wat ik zelf wilde. Ik kan altijd bij haar terecht, ik stuur haar gewoon een appje”. “We moeten vaker met elkaar in gesprek. De toekomstcoach wordt in Drenthe door de praktijkschool en gemeente ‘ingekocht’, verduidelijkt Hepping. “Ik probeer altijd eerst alle professionals om de jongeren heen aan tafel te krijgen. Wat is er nodig en wie gaat dat doen? Heel helder.” De resultaten in het noorden zijn zo veelbelovend dat de Toekomstcoach inmiddels in een landelijke pilot op meerdere plaatsen in het land wordt uitgevoerd.

 

 

Toekomstcoach MEE Zuid-Limburg
MEE Zuid-Limburg werken we ook met Toekomstcoaches.

Voor meer informatie zie onze website en folder toekomstcoach.