MEE Zuid-Limburg

We kijken terug op een bijzonder jaar….

We naderen het einde van het jaar. Een heel bijzonder jaar natuurlijk. Door de corona ontwikkelingen hebben er veel veranderingen plaatsgevonden. Na een korte periode van bijna alleen maar bellen met cliënten, hebben we nieuwe vormen van cliëntcontact ontwikkeld. En bovendien ontdekt dat die ook heel leuk kunnen zijn en waarde toevoegen. Het standaard kantoorbezoek is voorlopig verleden tijd. We ontmoeten elkaar veel digitaal. Soms is dat prima, maar het geeft minder energie. Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van onze trainingen, zodat we die op een verantwoorde manier kunnen blijven bieden.

We maken ons ook zorgen. Hebben we kunnen doen wat nodig was voor mensen in onze regio? Hebben we ze samen nog steeds goed in beeld? Daar zijn echt wel twijfels over en we weten ook dat er mensen zijn die zich terugtrekken of misschien ook niet gezien willen worden. Er ligt dus een opgave om samen met de partners een manier te vinden om zoveel als mogelijk mensen te bereiken.

En toch kijk ik positief terug op 2020.

Trots op onze cliënten, ervaringsdeskundigen die ons gestimuleerd hebben om goed te blijven kijken naar wat er nodig is om mensen te ondersteunen. Trots ook op de collega’s voor het meebewegen; het zoeken en vinden van nieuwe wegen om voor mensen van betekenis te zijn.

Laten we dit goede ook weer meenemen naar het nieuwe jaar waar nog steeds veel uitdagingen op ons wachten.

Irene Thuis

Directeur/bestuurder MEE Zuid Limburg