MEE Zuid-Limburg

Themanieuws Smart met Geld

Sinds de start van Smart met Geld in 2015 zijn al 2100 moeilijklerende jongeren getraind om verstandig met geld om te gaan. 64 praktijkscholen en 14 scholen binnen het voortgezet speciaal onderwijs nemen momenteel deel aan het programma. Samen zijn daar 178 docenten getraind en zijn 1840 ouders voorgelicht over hoe ze hun kinderen leren omgaan met geld.

De training Smart met Geld leert jongeren van 15 t/m 18 jaar in het VSO en Praktijkonderwijs verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen. Deze praktijkgerichte training is onderdeel van het programma Smart met Geld dat erop gericht is financiële problemen bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking te voorkomen. De nadruk ligt vooral op het vergroten va bewustwording en financiële weerbaarheid.