MEE Zuid-Limburg

Tevredenheid cliënten en cursisten

MEE Zuid-Limburg voert een kwaliteitsbeleid dat streeft naar de handhaving van het stabiele kwaliteitsniveau van zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering op alle fronten.   

Cliënttevredenheid Wmo

De tevredenheid van de cliënten die in 2020 door MEE Zuid-Limburg ondersteund zijn in het kader van de Wmo wordt door de cliënten gemiddeld beoordeeld met het rapportcijfer 8.2.

 • 86% van de respondenten antwoordt met ja of een beetje op de vraag of hij door de hulp van MEE beter in staat is om mee te doen.
 • 80% van de cliënten antwoordt met ja of een beetje op de vraag of de zelfredzaamheid groter is geworden dankzij de ondersteuning van MEE.

Uit het  tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd bij de afgesloten IVH-trajecten blijkt dat de IVH-cliënten de genoten dienstverlening gemiddeld beoordelen met het rapportcijfer 8.2.

Clienttevredenheid Wlz

De tevredenheid van de cliënten die in 2020 door MEE Zuid-Limburg ondersteund zijn in het kader van de Wlz wordt door de cliënten gemiddeld beoordeeld met het rapportcijfer 9.0.

 • 99% van de respondenten antwoordt met ja of deels op de vraag of hij door cliëntondersteuning  Wlz naar tevredenheid geholpen is met de vraag of zijn ondersteuningsbehoefte. In 2018: 98%.
 • 98% van de respondenten antwoordt met heel erg of een beetje op de vraag of hij tevreden is met het resultaat van de dienstverlening. In 2018: 96%.
 • 100% van de respondenten geeft aan zeer tevreden of tevreden te zijn over de deskundigheid van de cliëntondersteuner Wlz . In 2018: 96%.

Een greep uit de opmerkingen vanuit de cliënttevredenheidsonderzoeken

 • Niets dan lof voor zowel de ene als de andere medewerker
 • U was een ware steun
 • Kundig, integer, meedenkend
 • Ben zeer goed geholpen, compliment aan de consulent maar ben van MEE niet anders gewend
 • Consulent was deskundig, altijd bereikbaar, een fijn mens
 • Alles verloopt langzamer: corona
 • Vanwege covid alleen telefonische consulten gehad, dat was niet ideaal
 • Zelfs de stagiair was aardig en behulpzaam
 • Eindelijk bij MEE de juiste hulp gevonden
 • Door uw stichting ben ik tot rust gekomen

Tevredenheid deelnemers cursussen en trainingen

In 2020 is de tevredenheid onderzocht van deelnemers aan diverse cursussen en trainingen.  (alle waarderingen in schaal 1:10)

De trainingen in hun geheel zijn als volgt beoordeeld:

 • Training Niet Aangeboren Hersenletsel: 8.7
 • Training Herkennen van en omgaan met een Licht Verstandelijk Beperking: 8.7
 • Rouwverwerking: 8.9
 • Herkennen en omgaan met autisme: 8.2
 • Brainblocks: 8.6
 • Vrienden maken vrienden houden: 7.6
 • Budgetspel: 9.6
 • Brussen: 8.9
 • Agressie-Regulatie-Training: 7.8

De gemiddelde tevredenheid deelnemers cursussen en trainingen: 8.6

De inhoudelijke deskundigheid van de MEE-trainers wordt gemiddeld beoordeeld met het rapportcijfer 8.9

Gemiddelde beoordeling van de overige aspecten zoals de organisatie, informatie vooraf cursusmateriaal en locatie: 8.5


Tevredenheid over de inzet van ervaringsdeskundigen bij trainingen LVB, NAH en Autisme 2020

De inzet van de ervaringsdeskundige bij de training Herkennen en omgaan met LVB

is gemiddeld beoordeeld met een 8.7

De inzet van de ervaringsdeskundige bij de training Omgaan met autisme

is gemiddeld beoordeeld met een 9.4  

De inzet van de ervaringsdeskundige bij de training Niet Aangeboren Hersenletsel is gemiddeld beoordeeld met een 9.2

Een greep uit de opmerkingen uit de evaluaties van trainingen en cursussen

Niet aangeboren hersenletsel: Veel duidelijke aanwijzingen voor communicatie met mensen met NAH.

Omgaan en herkennen LVB: Super dat er een ervaringsdeskundige aanwezig was.

Rouwverwerking: Meer rust in het hoofd. En dat ik alles gedaan heb wat ik kon doen.

Brainblocks: Je komt te weten hoe een autismebrein in elkaar zit.

ISO-certificering

Het Keurmerkinstituut heeft als certificerende instelling de kwaliteit van de dienstverlening van MEE Zuid-Limburg in 2020 in de jaarlijkse externe toets positief beoordeeld op basis van de ISO 9001:2015-norm. Daarmee is MEE Zuid-Limburg voor het 13e  achtereenvolgende jaar een gecertificeerde organisatie in het sociale domein. Met het kwaliteitscertificaat toont MEE Zuid-Limburg aan dat zij beschikt over een stabiel kwaliteitsmanagementsysteem dat stevig verankerd is in de organisatie. Er zijn duidelijke afspraken over de gehanteerde werkwijzen. Dat blijkt ook uit de werkpraktijk. Zowel onze cliënten en medewerkers als onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers ervaren deze kwaliteit.

 Klachten

MEE heeft een duidelijke klachtenprocedure voor cliënten en relaties. Alle formeel gemelde klachten worden geregistreerd en afgehandeld conform deze procedure. De gang van zaken bij klachten is inzichtelijk via de website van MEE Zuid-Limburg en wordt standaard middels een folder uitgereikt en toegelicht aan nieuwe cliënten. In 2020 zijn er in totaal 3 klachten ingediend, waarvan 2 naar tevredenheid zijn opgelost. Bij de derde klacht is de dienstverlening beëindigd. De klachten waren afkomstig uit de gemeente Sittard-Geleen (1) en Gulpen-Wittem (1) en Heerlen (1).

Er zijn in 2020 geen klachten ingediend bij de Externe klachtencommissie MEE Stichtingen Brabant en Limburg en de Externe Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag.