MEE Zuid-Limburg

Terugblik dialoogtafel De Raad van toezicht in dialoog…

Op 10 oktober jl. heeft de Raad van toezicht van MEE ZL zo’n 30 gasten vanuit 9 gemeenten ontvangen. Het ging hierbij vooral om wethouders en gemeenteraadsleden.

Doel van de ontbijtbijeenkomst was om met elkaar in dialoog te gaan over een thema dat cliënten van MEE raakt. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘eigen regie en zelfredzaamheid’.

De woorden zijn zeer bekend en veel gebruikt, maar wat verstaan we er eigenlijk onder?

En hebben we dan met elkaar hetzelfde beeld? Gebruiken we de ‘eigen regie’ als een manier om de zorg te verminderen of belemmeren we mensen juist om de regie over hun eigen leven te houden? Vele vragen waar natuurlijk niet meteen een antwoord op te geven is.

Als inspiratie voor een boeiend gesprek met elkaar, werd door Prof. Dr. Xavier Moonen; bijzonder lector Zuyd Hogeschool; bijzonder hoogleraar LVB Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden aan Koraal een zeer interessante lezing gegeven over het thema. Leerzaam en verhelderend; met ook weer de nodige nieuwe inzichten.

Vervolgens ontspon zich aan vijf dialoogtafels een boeiende discussie die aan het einde van de bijeenkomst met moeite afgerond kon worden.

Wij kijken terug op een mooie, inspirerende bijeenkomst!