MEE Zuid-Limburg

Terugblik dialoogbijeenkomst van 2 oktober jl.

In Dialoog….

 

Op 2 oktober jongstleden vond een dialoogbijeenkomst plaats van de leden van de Raad van toezicht van MEE met bestuurders (van gemeenten en maatschappelijke organisaties), beleidsadviseurs en gemeenteraadsleden. Onderwerp van de bijeenkomst was “De inclusieve arbeidsmarkt”.

 

Aan de hand van twee inspirerende inleidingen van Theo Thuis (Q-park / programma 4Limburg) en Niel Cortenraad (Vebego), vond er een interessante discussie plaats. Er was zowel aandacht voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als voor het feit dat veel mensen met een beperking nog steeds onvoldoende kansen krijgen om ook echt mee te doen op die arbeidsmarkt. En dat terwijl vele werkgevers behoefte hebben aan personeel. Ook werden de zorgen gedeeld over het feit dat veel jongeren uit beeld raken nu er vrijwel geen instroom naar de WAJONG-uitkering meer mogelijk is. En doordat de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening ook niet meer mogelijk is, ontbreekt het voor mensen vaak aan kansen om aan het werk te komen.

 

Wij kijken terug op een mooie bijeenkomst en hopen dat het thema “De inclusieve arbeidsmarkt” weer wat extra aandacht heeft gekregen. Want dagelijks zien we dat voor mensen met een beperking het meedoen op die arbeidsmarkt nog niet vanzelfsprekend is.