MEE Zuid-Limburg

Project Koplopers gemeente Landgraaf

Project Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Medio 2021 ging het project Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) van start in Landgraaf. Met dit project wil gemeente Landgraaf de OCO via een samenwerking met MEE en Welsun zichtbaarder maken voor zowel inwoners van Landgraaf als professionals en vrijwilligers. Waarom? Zodat inwoners sneller de juiste ondersteuning vinden als ze die nodig hebben en professionals en vrijwilligers daar sneller naar kunnen doorverwijzen.

Wat is OCO?

Dit is ondersteuning die gratis en makkelijk toegankelijk is voor iedereen uit Landgraaf.

Aan wat voor ondersteuning moet je dan denken?

Bij OCO moet je denken aan hulp bij vragen waarop je het lastig vindt om in je eentje of samen met iemand uit je omgeving een antwoord te vinden. Denk aan vragen over het regelen van een woonplek, zorg, geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs. Als je daar vragen over hebt, kan het helpend zijn als een professional of een vrijwilliger met je meedenkt en bijvoorbeeld ter ondersteuning met je meegaat naar een gesprek of je helpt bij het invullen van formulieren.

En wat gaan gemeente Landgraaf, MEE en Welsun dan doen om de OCO zichtbaarder te maken binnen Landgraaf?

Voor de uitvoering van het project is een projectleiding samengesteld. Deze projectleiding bestaat uit Esther Daniels (verbindingsofficier Welsun), Nathaly Erens (beleidsmedewerker gemeente Landgraaf) en Wendy Rutten (consulent MEE Zuid-Limburg).

De projectleiding gaat in gesprek met professionals, vrijwilligers en inwoners (denk bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundigen op het gebied van OCO) van Landgraaf. Tijdens die gesprekken wordt besproken wat we samen concreet kunnen doen om OCO binnen Landgraaf zichtbaarder en toegankelijker te maken. Er wordt dus niet alleen gepraat, er worden ook concrete acties uitgezet.

Biedt jouw organisatie OCO en word je graag betrokken bij het project? Meld je dan aan via esther.daniels@welsun.nl, zodat we het gesprek met elkaar kunnen aangaan.

Samen kunnen we meer.