MEE Zuid-Limburg

Project 18- 18+

Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, worden ze in Nederland als volwassen gezien. Diverse belangrijke zaken moeten geregeld en georganiseerd worden voor hun 18e verjaardag. Voor veel jongeren binnen het speciaal onderwijs is dit niet van zelfsprekend. Op het moment dat de rand voorwaardelijke zaken niet goed geregeld zijn ontstaan in de overgang naar volwassenheid onmiddellijk problemen die steeds grotere risico’s, waaronder maatschappelijke uitval, met zich meebrengen.

MEE Zuid-Limburg is in samenwerking met de gemeente Heerlen en VSO de Pyler een nieuw project gestart. Kwetsbare jongeren van 18- naar 18+.

Met dit project willen we kwetsbare  jongeren ondersteunen en een goede start naar volwassenheid geven. Dit doen we door docenten die deze jongeren in de periode voor het bereiken van het 18e levensjaar begeleiden binnen het VSO de Pyler voor te lichten over deze veranderingen. En door samen met deze jongeren in individuele trajecten een aantal belangrijke rand voorwaardelijke zaken te organiseren in de periode van 17 naar 18+.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Tamara Loo via 088-0102292 of t.loo@meezuidlimburg.nl.