MEE Zuid-Limburg

Preventieve waarde cliëntondersteuning MEE

Met trots presenteren wij ons rapport Preventieve waarde cliënt ondersteuning van MEE (2020). De 18 casussen die als rode draad door dit rapport lopen geven aan dat MEE Cliëntondersteuning een positief effect heeft op kwaliteit van leven van mensen en daarnaast ook een aanzienlijk financieel en maatschappelijk rendement heeft.

Toename kwaliteit van leven
Gemiddeld worden er in een traject MEE Cliëntondersteuning 3 resultaten behaald zoals meedoen verbeterd, lichaamsfuncties verbeterd, dagelijks functioneren toegenomen en mentaal welbevinden toegenomen. De resultaten laten zien dat MEE Cliëntondersteuning bijdraagt aan het bevorderen van gezondheid van mensen op alle dimensies van Positieve Gezondheid.

Behoud eigen regie
Onze cliënten hebben door de aard van hun beperking soms gedurende een bepaalde levensfase behoefte aan een steuntje in de rug. De resultaten laten zien dat laag frequente steuncontacten met een MEE Cliëntondersteuner volstaan om eigen regie te kunnen behouden.

Zwaardere zorg voorkomen
Op Zuid-Limburgs niveau zien we dat van januari t/m september 2020 in ruim 35% van alle trajecten een maatwerkvoorziening (deels) is voorkomen.

Ondersteunen bij realiseren passende zorg, inzet zorg en bezwaar en beroep
MEE Cliëntondersteuning draagt bij aan het realiseren van passende zorg, het voorkomen van bezwaar en beroep, het vinden van de weg in het vaak complexe zorglandschap en het maken van een weloverwogen keuze tussen de grote hoeveelheid zorgaanbieders. MEE Cliëntondersteuning vervult een belangrijke rol in de overgang van Wmo naar Wlz. Het komt voor dat met de inzet van MEE Cliëntondersteuning forse Wmo-indicaties omgezet worden in Wlz-indicaties. Doordat MEE cliëntondersteuning biedt binnen zowel de Wmo als de Wlz wordt bijgedragen aan ontschotting. 

Financieel rendement gemeente
De resultaten laten zien dat gemiddeld € 2.014 per traject wordt bespaard aan zorgkosten. Wanneer we deze cijfers zouden extrapoleren naar het aantal afgesloten trajecten in Zuid-Limburg van januari t/m september 2020 betekent dit dat er door de preventieve, laagdrempelige inzet van MEE Cliëntondersteuning over 9 maanden ongeveer 1,68 miljoen euro zijn bespaard, naast de kosten van MEE zelf.

Lees hier het hele rapport Rapport Preventieve waarde Cliëntondersteuning MEE

Presentatie Preventieve waarde Cliëntondersteuning MEE
Dit voorjaar zullen wij dit rapport tijdens een (digitale)  bijeenkomst presenteren en nader toelichten. Het tijdstip zullen we te zijner tijd bekend maken. Wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen laat ons dit dan weten via info@meezuidlimburg.nl