MEE Zuid-Limburg

Persbericht MEE NL

Persbericht

Utrecht, 20 maart 2020

Voorkom dat kwetsbare mensen door Corona-maatregelen zonder zorg komen te zitten 

MEE voorziet een toename van het aantal kwetsbare mensen dat door de Corona-maatregelen in de problemen komen. Het gaat daarbij om thuiswonende mensen met een beperking, die zorg of ondersteuning nodig hebben. De MEE cliëntondersteuners nemen daarom pro-actief contact op met deze mensen, voor zover die bij MEE bekend zijn. Daarnaast bespreekt de organisatie met gemeenten en zorgkantoren de mogelijkheid om alle andere kwetsbare mensen, die door de Corona-maatregelen in de problemen raken, pro-actief te benaderen. 

Door de RIVM-richtlijn om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken sluiten veel instanties tijdelijk hun deuren, waardoor er minder hulp en ondersteuning mogelijk is. MEE ziet daardoor een toename van het aantal mensen met een beperking dat thuis komt te zitten zonder dagbesteding, zorg of begeleiding. Terwijl deze groep in deze onzekere tijd juist extra aandacht nodig heeft.

Mensen met een beperking hebben juist extra aandacht nodig
MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “Onze vrees is dat hierdoor spanningen in de thuissituatie toenemen en dat dit de problematiek van deze kwetsbare groep zal vergroten. MEE zet daarom op dit moment in op outreachende cliëntondersteuning. Dit betekent dat cliëntondersteuners hun cliënten pro-actief en vaker benaderen. Cliëntondersteuners kunnen hun cliënten bijvoorbeeld geruststellen door het geven van voorlichting. Daarnaast informeren ze over alternatieven voor de weggevallen zorg en ondersteuning en bedenken ze (vaak creatieve) oplossingen om de communicatie met hulpverleners tot stand brengen.”

Jaimy Maarse is cliëntondersteuner bij MEE: “Ik heb cliënten, die in paniek zijn omdat ze de toespraak van Rutte niet begrijpen. Als je ze meer uitleg geeft, helpt hen dat. Ook spreek ik kwetsbare mensen, die vanwege de Corona-maatregelen het huis niet uit kunnen. Vaak hebben zij geen netwerk om één en ander op te vangen. Gelukkig ontstaan er veel buurtinitiatieven. Ik schakel deze in om bijvoorbeeld een boodschap te doen voor een cliënt.”

Breed inzetten op pro-actieve cliëntondersteuning op maat voor alle zorgbehoevenden
Van Houdt: “Ik vrees dat ondanks onze inzet er toch zorgbehoevende mensen buiten de boot vallen. Daar maak ik me grote zorgen over. Met onze outreachende cliëntondersteuning bereiken we op dit moment namelijk alleen die mensen, die via de gemeente of het zorgkantoor al cliëntondersteuning ontvangen. Wij pleiten er dan ook voor om outreachende cliëntondersteuning óók in te zetten voor andere mensen die zorg ontvangen en door de Corona-maatregelen in de problemen raken. Vanuit MEE zoeken we contact met gemeenten om samen met hen mogelijk te maken, dat deze mensen bereikt worden door cliëntondersteuners. Zo komen we te weten of zij in problemen dreigen te komen, waar zij behoefte aan hebben en hoe zij ondersteund willen worden. Op basis daarvan kunnen we ondersteuning op maat bieden aan alle zorgbehoevende mensen, die door de Corona-maatregelen extra aandacht nodig hebben.

Over MEE en MEE NL

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE is de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. Daarnaast is MEE expertisepartner voor overheid en andere organisaties op het gebied van leven met een beperking.