MEE Zuid-Limburg

MEE werk voor werkgevers

Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen doen. En u bent een voorbeeld voor andere organisaties. Maar dan moet u het wel goed aanpakken.

 

Mensen met een beperking kunnen veel betekenen voor een werkgever. Het is belangrijk, net als bij werknemers zonder beperking, dat er een goede match is tussen mens en werk. En tussen werkgever en werknemer. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar is begeleiding bij nodig. Dat start al voordat u iemand met een beperking in dienst neemt. Want een goede voorbereiding maakt dat het een succes wordt. Voor medewerker(s) én organisatie. En in een vroeg stadium is er meer mogelijk voor wat betreft de inzet van (financiële) middelen.

 

Waarom werkgevers mensen met een beperking in dienst nemen:
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit aan bij onze bedrijfswaarden.”
“Wij hebben behoefte aan gemotiveerde werknemers voor eenvoudig werk.”
“Het heeft een positief effect op het imago naar klanten, leveranciers en opdrachtgevers.”
“Wij spelen zo in op de huidige of toekomstige krapte op de arbeidsmarkt.”
“Ik draag bij aan de afspraken uit het Sociaal akkoord.”
“Wij doen het ook voor de financiële voordelen die we krijgen door de inzet van mensen uit deze doelgroep.”

 

Voor ons maakt het niet waarom u mensen met een beperking in dienst neemt. Wat wij belangrijk vinden is dat het goed gebeurt, voor uw nieuwe medewerker én voor uw organisatie. U blijft doen waar u goed in bent en wij waar wij goed in zijn: mensen met een beperking begeleiden bij het succesvol werken binnen uw organisatie.

 

Met het programma Werkgeversdienstverlening regelen wij alles rondom de voorbereiding, in dienst komen en in dienst houden van mensen met een beperking. U heeft er geen omkijken naar. Wij bieden altijd een programma op maat dat bestaat uit modules. Per situatie kijken we wat nodig is om te komen tot het beoogde resultaat. Beknopt waar kan. Uitgebreid waar nodig.

 

Werkgeversdienstverlening

 

Meer weten?
Neem dan contact op met Nancy Neroni, coördinator arbeid, telefoon 088 – 010 2272 of via e-mail: n.neroni@meezuidlimburg.nl