MEE Zuid-Limburg

MT

Leden managementteam MTOpdracht
Irene Thuis
Directeur/bestuurder en voorzitter MT
Merel van Doezelaar
Manager
Maastricht-Heuvelland gemeenten, Wlz en Arbeid
Rob Op het Veld
Manager
Parkstad-gemeenten inclusief Beekdaelen,
Westelijke Mijnstreek, Team ZL en facilitair

Preventiemedewerker ARBO en BHV
Wiemer-Jan Noordveld
Controller
Secretariaat en Staf
Margot Claessen
Directiesecretaresse