MEE Zuid-Limburg

Trend- en Signaleringsrapportage MEE

Hierbij de Trend- en signaleringsrapportage 2022 van MEE NL. Het rapport is op 25 januari overhandigd aan Fonda Sahla, Tweede Kamerlid van D66. Het laat de knelpunten zien voor het regelen van passende zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van cliënten en cliëntondersteuners.

De signaleringsrapportage is gebaseerd op onderzoek onder bijna 400 MEE cliëntondersteuners naar knelpunten in wet- en regelgeving. De cliëntondersteuners helpen kwetsbare burgers hun weg te vinden in het ingewikkelde zorgsysteem, zodat zij tijdig de juiste hulp krijgen. In dit rapport dragen we ook een oplossingsrichting aan om de wetgever, beleidsmakers en -uitvoerders te inspireren tot het aanpakken van deze knelpunten.

Klik hier voor directe inzage in de online versie van het Signaleringsrapport 2022.