MEE Zuid-Limburg

Nieuws van de cliëntenraad

De clientenraad is verheugd te kunnen melden dat zij een nieuwe voorzitter gevonden heeft! In de volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf aan jullie voorstellen.

De cliëntenraad blijft nog op zoek naar nieuwe leden, wij attenderen u dan ook graag op onze vacature! Mocht u willen ervaren hoe de cliëntenraad te werk gaat? Dan bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen! Wij maken hiervoor graag een afspraak met u. Aanmelden hiervoor kan via: clientenraad@meezuidlimburg.nl of bel naar 088-0102222 en vraag naar de ondersteuner.