MEE Zuid-Limburg

Doorbraak voor mensen met een complexe zorgvraag 

Gespecialiseerde cliëntondersteuning structureel beschikbaar 

Het Ministerie van VWS heeft op 29 juni 2023 bekend gemaakt dat gespecialiseerde cliëntondersteuning tot ten minste 2028 in heel Nederland structureel aangeboden zal worden. Dit is geweldig nieuws, want het betekent dat minimaal 3000 gezinnen met een complexe zorgvraag geholpen kunnen worden. Wij feliciteren de organisaties die dit gaan uitvoeren: de Alliantie Gespecialiseerde Cliëntondersteuning.

Intensieve specialistische ondersteuning 

Door de vele wetten en regelingen lopen mensen met een complexe zorgvraag vast in het zorgsysteem. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben in combinatie met gedragsproblematiek. Voor deze mensen is er in de afgelopen 5 jaar gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) ontwikkeld vanuit 5 innovatieve pilots.

Een gespecialiseerde cliëntondersteuner werkt domein-, regio-, en wetoverstijgend om cliënten én hun naasten te ondersteunen bij het vinden van passende zorg. Een gespecialiseerde cliëntondersteuner biedt intensievere en langdurigere ondersteuning dan een reguliere cliëntondersteuner. Waar nodig zoeken zij samen met zorginstanties en -aanbieders naar maatwerkoplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. 

Gespecialiseerde cliëntondersteuning maakt écht het verschil

MEE NL-Directeur Yvon van Houdt: “Het is geweldig dat GCO geborgd en structureel aangeboden zal worden. In de pilots wordt al jarenlang aangetoond dat deze vorm van ondersteuning echt het verschil kan maken voor mensen met complexe zorgvragen, die in het huidige systeem van zorg en ondersteuning de weg niet meer kunnen vinden. Voor hen én voor de mensen om hen heen is het heel prettig dat deze ondersteuning blijvend kan worden geboden”

Samenwerking

MEE is betrokken bij de vijf pilots en heeft daarmee veel kennis en ervaring opgedaan met gespecialiseerde cliëntondersteuning. We bundelen graag onze krachten met Zorgbelang Inclusief en haar partners in de alliantie. We stellen onze expertise, mensen en het daarbij behorende netwerk van zorg en ondersteuning natuurlijk beschikbaar voor samenwerking.

1 januari van start 

De meerwaarde van GCO is aangetoond met vijf verschillende pilots. Met de borging van GCO via de Alliantie Gespecialiseerde Cliëntondersteuning wordt de ondersteuning van de 450 deelnemers aan de pilots, opgestart in 2019, gecontinueerd. In 2023 zal hier de nadruk op liggen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ook nieuwe deelnemers worden ondersteund.