MEE Zuid-Limburg

MEE Trend- en signaleringsrapport 2019

Samen met een cliëntondersteuner van MEE Zuid-Holland Noord en een cliënt, heeft MEE NL-directeur, Yvon van Houdt, op woensdag 19 juni het allereerste exemplaar van het MEE Trend- en signaleringsrapport 2019 overhandigd aan minister Hugo de Jonge van VWS.

In het MEE Trend- en Signaleringsrapport staan de knelpunten in het zorgsysteem beschreven, die de MEE cliëntondersteuners het afgelopen jaar bij MEE NL hebben gemeld. Het geeft daarmee inzicht in de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen bij het verkrijgen van zorg en ondersteuning.

Verhalen van 17 personages
De knelpunten worden dit keer verduidelijkt aan de hand van 17 verschillende casussen, die  praktijksituaties schetsen die veel voorkomen. Deze casussen maken duidelijk hoe knelpunten samenhangen en zich opstapelen en wat de impact daarvan is op het leven van mensen. Per casus dragen we ook oplossingen aan.

Het rapport is een middel om in gesprek te gaan
Het rapport is bedoeld om de wetgever, beleidsmakers en – uitvoerders te informeren over de knelpunten en hen te inspireren tot het oplossen daarvan. Vanuit MEE NL versturen we het rapport naar bewindspersonen als ministers, Tweede
Kamerleden, de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en brancheorganisaties. De voorgaande jaren heeft dit al tot constructieve gesprekken geleid.

Klik hier voor inzage in het MEE Trend- en signaleringsrapport.