MEE Zuid-Limburg

Gemeente Kerkrade

In Kerkrade biedt MEE:

Deze ondersteuning is voor de inwoners van Kerkrade gratis.
Er is geen indicatie of verwijzing nodig.

Bereikbaarheid en contact
In Kerkrade kunt u MEE bereiken op verschillende manieren:
Via het centrale nummer van MEE: 088 – 010 22 22
Via ons mailadres: info@meezuidlimburg.nl

Lettertype formaat aanpassen
Contrast