MEE Zuid-Limburg

Kerkrade één van de 20 nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning

Er zijn 20 nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning verkozen door VNG, Movisie, Iederin en de koepel adviesraden sociaal domein. Afgelopen 13 november presenteerden de 20 nieuwe gemeenten hun aanpak en ambities over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning in hun regio. Gemeente Kerkrade is één van deze nieuwe koplopergemeenten.

Kerkrade heeft de ambitie om in te zetten op gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), Niet aangeboren hersenletsel (NAH) en autisme. Dit doen ze door MEE projectmatig in te gaan zetten. Samenwerking tussen algemene cliëntondersteuning en gespecialiseerde cliëntondersteuning is daarbij een speerpunt.
Voor meer informatie over de nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning:

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg/clientondersteuning-wmo-en-jeugd/nieuws/nieuwe-koplopergemeenten-versterken-hun-clientondersteuning