MEE Zuid-Limburg

Externe klachtencommissie MEE stichtingen Brabant en Limburg

Externe klachtencommissie MEE Stichtingen Brabant en Limburg

De Externe klachtencommissie MEE Stichtingen Brabant en Limburg (hierna te noemen als klachtencommissie) behandelt klachten van (familieleden van) klanten van MEE-organisaties in Noord-Brabant en Limburg over gedragingen van medewerkers van MEE, vrijwilligers die werken onder verantwoordelijkheid van MEE of van MEE als organisatie. MEE is de organisatie voor cliëntondersteuning van mensen met een beperking. Ook een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde kan namens een klant een klacht indienen.

Over de klachtencommissie:

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zo mogen bestuursleden of werknemers van een MEE-organisatie geen lid zijn van de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit één lid dat is voorgedragen door cliënten, één lid dat is voorgedragen door de MEE-organisaties en een onafhankelijke voorzitter.

De klachtencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de klachtencommissie een oordeel over uw klacht. Zij kan daarbij ook aanbevelingen doen. Het bestuur van de betreffende MEE-organisatie beslist vervolgens welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie. De MEE-organisatie moet zich houden aan het oordeel van de klachtencommissie. Slechts in uitzonderlijke situaties kan zij hiervan afwijken. De aanbevelingen van de klachtencommissie zijn niet bindend.

De externe klachtencommissie wordt voorgezeten vanuit advocatenbureau Bredo uit Berkel Enschot. Afhandeling van klachten is daardoor onafhankelijk, efficiënt en professioneel.

Leden van de externe klachtencommissie:

  • Alfred Volkers
  • Annemiek Kessen
  • Jos Nijland
  • Monique Bredo
  • Tiny Beenackers

Wilt u meer weten over de werkwijze van de klachtencommissie, dan kunt u hier onder de procedure bekijken en/of hier klikken voor het reglement.

Klachten procedure

Hieronder wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd.

Stap 1
U dient uw klacht in bij de betreffende MEE-organisatie. De MEE-organisatie behandelt uw klacht conform de interne klachtenregeling, maar u bent niet tevreden over de uitkomst.

Stap 2
Nadat u stap 1 heeft doorlopen kunt u via een email (klik hier) een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Let op: klachten die gericht zijn op schadevergoeding of waar een gerechtelijke procedure voor loopt, worden niet in behandeling genomen. De Klachtencommissie is niet bevoegd om deze klachten te behandelen.

Stap 3
Als u de klacht heeft ingediend, ontvangt u via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw klacht.

Stap 4
Als de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt vraagt zij de MEE-organisatie om een schriftelijke reactie op uw klacht. Meestal wordt ook een hoorzitting gepland. U en de MEE-organisatie worden hiervoor uitgenodigd.
De klachtencommissie kan ook voor een schriftelijke behandeling kiezen. Of de klacht kan inmiddels opgelost en/of ingetrokken zijn.

Stap 5
Zodra de reactie van de MEE-organisatie op uw klacht door de klachtencommissie is ontvangen, wordt u daarover geïnformeerd.

Stap 6
De hoorzitting vindt plaats.

Tijdens de zitting wordt uw klacht door de klachtencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de MEE-organisatie. Ook de MEE-organisatie kan haar standpunt mondeling toelichten.

De zitting is niet openbaar; de klachtencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde en/of andere persoon laten bijstaan. U dient de naam van deze persoon/personen voordat de zitting plaatsvindt aan de klachtencommissie door te geven. De zitting vindt plaats op een voor beide partijen geschikte locatie.

Aan het eind van de zitting geeft de klachtencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De klachtencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is.

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.

Stap 7
U ontvangt het oordeel van de klachtencommissie.

De klachtencommissie geeft een oordeel over uw klacht en kan daarbij ook aanbevelingen doen. De klachtencommissie zal dit oordeel uiterlijk binnen 10 weken nadat u de klacht heeft ingediend, kenbaar maken.

Stap 8
Binnen 10 werkdagen beslist de MEE-organisatie welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van het oordeel en de eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie. De MEE-organisatie informeert u en de klachtencommissie hierover.

De MEE-organisatie moet zich houden aan het oordeel van de klachtencommissie. Slechts in uitzonderlijke situaties kan zij hiervan afwijken. De aanbevelingen van de klachtencommissie zijn niet bindend.

Deelnemers aan de klachtencommissie

Hier ziet u de deelnemers van de klachtencommissie MEE Stichtingen Brabant en Limburg: