MEE Zuid-Limburg

Dialoogbijeenkomst Raad van toezicht

Op 26 januari vond de jaarlijkse dialoogbijeenkomst plaats. Op uitnodiging van onze raad van toezicht hebben zo’n 20 wethouders, gemeenteraadsleden en bestuurders allereerst geluisterd naar een inspirerende lezing van Jan de Vries, burgemeester van Sliedrecht. In zijn verhaal sprak hij over wat de inrichtingskeuzes voor het sociaal domein betekenen voor individuele burgers in zijn stad. Voor de jonge vrouw met een verstandelijke beperking die langzaam toe is zelfstandig wonen; maar juist ook voor een vrouw die dakloos dreigt te worden. Dat deed hij niet alleen als betrokken burgemeester maar ook als ervaringsdeskundige vader van een kind met een beperking.

Deze lezing gaf veel aanknopingspunten voor een interessant gesprek aan diverse tafels. Hoe hebben we deze zaken in onze regio; in onze gemeenten geregeld? Hoe goed kunnen mensen hier de weg vinden als ze hulp en ondersteuning nodig hebben? En worden ze dan ook binnen een acceptabele periode geholpen met hun vraagstukken?

Duidelijk is in ieder geval dat de inrichtingskeuzes die gemeenten maken veel gevolgen hebben voor burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Het was fijn om hierover met elkaar van gedachten te wisselen!