MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Dialoogbijeenkomst Raad van toezicht

Op 24 oktober j.l. vond bij MEE de jaarlijkse Dialoogbijeenkomst van de Raad van toezicht plaats.
Op hun uitnodiging, luisterden zo’n 30 wethouders, raadsleden en bestuurders naar een interessante lezing van lector aan de Zuyd Hogeschool Marianne Potting.

Onderwerp was de vraag of er een toekomstbestendige verbinding gemaakt kan worden tussen de informele en de formele zorg. Met prikkelende uitspraken en zorgwekkende cijfers werden de aanwezigen uitgenodigd om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Want een feit is dat het aantal mantelzorgers en vrijwilligers in de afgelopen jaren, ondanks alle inzet hiervoor, niet is toegenomen. En een ander feit is dat er in de nabije toekomst steeds minder mantelzorgers en vrijwilligers beschikbaar zullen zijn voor hen die ondersteuning nodig hebben.
Maar we vragen nu wel van de hulpvragers om eerst (in de eigen omgeving) te kijken naar de mogelijkheden van informele zorg.

Daarnaast is een aandachtspunt dat we aan onze mantelzorgers en vrijwilligers steeds hogere kwaliteitseisen stellen waardoor velen zich ook overvraagd voelen.

Al met al, voldoende ingrediënten voor een boeiende bijeenkomst en inspirerende gesprekken.