MEE Zuid-Limburg

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

In Nederland zijn al bijna 20 jaar regionale netwerken actief rondom de integrale zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme in al hun levensfasen. Ook Zuid-Limburg kende van 2006 tot 2011 zo’n netwerk. In 2015 zijn verschillende landelijke partijen, met MEE NL als penvoerder, hier hernieuwd mee aan de slag gegaan. De aandacht is daarbij gericht op de regio’s zonder autismenetwerk. Zuid-Limburg was tot voor kort zo’n ‘witte vlek’. Maar nu niet meer! Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is in het voorjaar van 2017 van start gegaan.

In het Autisme Netwerk Zuid-Limburg zijn inmiddels bijna 20 organisaties verenigd en dit aantal groeit. MEE Zuid-Limburg is één van die organisaties én vervult de coördinerende rol binnen het netwerk.

‘De LEVANTOgroep neemt deel aan het netwerk omdat we hierin nieuwe kansen zien. De LEVANTOgroep wil graag verbindingen leggen en waar nodig initiatieven mee door ontwikkelen.’  

Peter Willems en Hedy Blokker van LEVANTOgroep

 

Het doel van het autisme Netwerk Zuid-Limburg is:

  • de bekendheid over en het inzicht in autisme vergroten,
  • de participatie van mensen met autisme verbeteren en
  • werken aan een effectieve en autismevriendelijke samenleving in de regio en binnen gemeenten.

Het netwerk stelt het belang van mensen met autisme centraal en speelt zoveel mogelijk in op de actualiteit. Het uitgangspunt is dat we samen eigenaar zijn, samen besturen en samen onze visie uitdragen. Een belangrijke pijler daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het netwerk.

 

‘Ervaringen delen, de zorg verbeteren. De zorgverlening in de eigen

organisatie op een hoger plan brengen door de ervaringen in het netwerk te

delen met de eigen organisatie.’       

Marianne Slangen van Philadelphia

 

Voor meer informatie www.autismenetwerkzuidlimburg.nl

Of neem contact op met Henrike Rutten

T 088 010 2235 | M 06 3166 4339 | info@autismenetwerkzuidlimburg.nl