MEE Zuid-Limburg

Week van de psychiatrie 22 t/m 26 maart 2021

“Betekenisvol Meedoen” Week van de Psychiatrie 22 t/m 26 maart 2021

Het doel van de Week van de Psychiatrie is onder de aandacht brengen dat 1 op de 4 mensen een psychische kwetsbaarheid heeft en welke invloed dit heeft voor hen maar ook voor hun naasten en hulpverleners.

Het thema in 2021 is “Betekenisvol meedoen”. Dit is geen vanzelfsprekendheid. In de huidige samenleving krijgt helaas iedereen er vroeg of laat mee te maken. Betreft het niet jezelf dan wel een familielid, vriend, buurman….

De hele week zijn er tal van activiteiten rondom “Betekenisvol Meedoen” in Land van Gulick. Interactief (fysiek aanwezig indien mogelijk) maar ook digitaal via Out of the Box TV. Je kunt zelf kiezen of je wel of niet in beeld wilt komen.

Alles is voor iedereen gratis toegankelijk.

Gericht op (ex)cliënten, familieleden/mantelzorgers en professionals in de GGz. Maar ook studenten, docenten en alle andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom.

Op www.burgerkrachtlimburg.nl/podium  vind je informatie over alle activiteiten in de Week van de Psychiatrie.

Hier vind je ook de actuele informatie m.b.t. corona.