MEE Zuid-Limburg

Herkennen en omgaan met mensen met beperkingen

De Nederlandse samenleving wordt steeds complexer. Tegelijkertijd wordt er steeds meer zelfredzaamheid verwacht van onze burgers. Voor mensen die anders functioneren dan de gemiddelde Nederlander, is dit lastig. Zeker omdat een beperking lang niet altijd herkend wordt of erkend wordt. Daarom biedt MEE gerichte trainingen.

Gerichte trainingen
Door de steeds complexere samenleving heeft een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking moeite om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis, een niet-aangeboren hersenafwijking of ggz-problematiek ondervinden dagelijks dat bijvoorbeeld overheidsinformatie, dienstverlenend personeel en online diensten onbedoelde drempels opleveren. Deze mensen vragen vaak om andere vormen van communicatie en realistische verwachtingen over hun mogelijkheden en beperkingen. Daardoor kan ook escalatie van problemen en duurdere hulpverlening worden voorkomen.

Door decentralisaties en extramuralisering hebben professionals in het publiek domein steeds meer rechtstreeks contact met mensen met een beperking. Alleen, zijn ze zich vaak niet bewust hiervan. Beperkingen zijn niet altijd (onmiddellijk) herkenbaar. MEE biedt trainingen aan professionals die gericht zijn op het leren herkennen van beperkingen en het aanleren van vaardigheden voor succesvolle communicatie.
Flyer Basistraining autisme algemeen

Trainingsaanbod

 • Basistraining “Herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)”
  Er zijn diverse mogelijkheden om deel te nemen aan de basistraining.
  Accreditatie
  De training “Herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijk beperking” is bij de registers SKJ en Registerplein geaccrediteerd.
  Voor meer informatie over data, kosten en eventuele aanmelding: cursussen@meezuidlimburg.nl
  Flyer Basistraining LVB
 • Basistraining “Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)”
  Er zijn diverse mogelijkheden om deel te nemen aan de basistraining.
  Accreditatie
  De training “Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel” is bij de registers SKJ en Registerplein geaccrediteerd.
  Voor meer informatie over data, kosten en eventuele aanmelding: cursussen@meezuidlimburg.nl
  Flyer Basistraining NAH

Algemene informatie over het aanbod van trainingen MEE Academie door MEE Zuid-Limburg

Wij bieden trainingen op het gebied van herkennen van en omgaan met
– mensen met een licht verstandelijke beperking. Flyer Basistraining LVB
– mensen met autisme. Flyer Basistraining autisme
– mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Flyer training Herkennen en omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel
– mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en GGZ problematiek

Daarnaast bieden wij een workshop Ervaar LVB. Tijdens deze workshop ervaar je zelf hoe mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren. Workshop Ervaar LVB

Heeft u vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met mevr. Inge van den Berg (o88-010 22 39). of stuur een e-mail naar cursussen@meezuidlimburg.nl.