MEE Zuid-Limburg

Activerende cliëntondersteuning

De cliëntondersteuner kan u tijdelijk ondersteunen in het leren organiseren van uw leven. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met anderen?’, ‘Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn geld?’ en ‘Hoe kan ik een netwerk van mensen om me heen opbouwen?’. Samen met u en uw netwerk kijkt de cliëntondersteuner wat er aan de hand is. Wat zijn de beperkingen en mogelijkheden? Wat kunt u zelf (leren)? Wat kunnen de mensen om u heen doen? Wat kan een vrijwilliger betekenen? De cliëntondersteuner van MEE onderzoekt breed welke vragen u heeft. Samen met u en de mensen om u heen zoekt hij naar duurzame oplossingen. En die hoeven lang niet altijd ingewikkeld te zijn. Vaak blijkt dat cliënten met de juiste ondersteuning meer kunnen dan zij zelf denken.

 

MEE biedt cliëntondersteuning op het gebied van opvoeding en ontwikkeling, samenleven en wonen, leren en werken, regelgeving en geldzaken, vrije tijd en sport, vrienden en relaties. Wij pakken uw vragen in samenhang met elkaar op. Ook helpen wij bij het vinden en behouden van een passende werkplek, woonplek, school of vrijetijdsbesteding. In het ondersteunen van cliënten werkt MEE samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld met de gemeente waar u woont, met de welzijnsorganisatie, met de woningbouwvereniging waarvan u een huis huurt, met de school van uw kind, met uw werkgever, het UWV of de dagbesteding waar u werkt.

 

Cliëntondersteuning is tijdelijk en kortdurend. U kunt echter altijd met een nieuwe vraag bij de cliëntondersteuner terecht.

 

Reguliere producten activerende cliëntondersteuning

 • Informatie en advies: Individueel en in groep[1]
 • Kortdurende ondersteuning gericht op meedoen: Individueel en in groep[2] Gericht op het aanleren van vaardigheden en het opbouwen en gebruik maken van een netwerk
 • Uitvoering Integrale Vroeghulp (IVH): Speciale vorm van cliëntondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar bij wie de ontwikkeling anders/vertraagd verloopt en voor hun ouders[3]
 • Deelname wijkservicepunten, sociale wijkteam Caberg/Malpertuis, team jeugd, spreekuur MTB, betrokkenheid bij het speciaal onderwijs en het veiligheidshuis
  MEE sluit bij de uitvoering van de cliëntondersteuning zoveel mogelijk aan bij de inrichting van het lokale sociale domein.

 

Plusproducten activerende cliëntondersteuning

 • Gezinscoach
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Preventie schooluitval
 • Deelname expertiseteam Jobcoach
 • Preventie ziekteverzuim
 • Integrale toeleiding naar arbeid (duurzame arbeidsparticipatie)
 • Brug naar Werk
 • Digitale werkwinkel
 • Spreekuur jongerenloket MEE op weg (zelfstandig reizen) Inclusieprojecten Crisisregeling Proces- en projectmanagement t.b.v. gebiedsgericht werken Coördineren en initiëren van samenwerking, netwerken en projecten Deelname expertiseteam

 

[1] Vanuit efficiency redenen organiseert MEE dit indien mogelijk bij voorkeur in groepsverband.

[2] Vanuit efficiency redenen organiseert MEE dit indien mogelijk bij voorkeur in groepsverband.

[3] Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg (IVH) is een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op vroegsignalering en op een integrale aanpak. De uitvoeringstaken IVH maken regulier onderdeel uit van de activerende cliëntondersteuning van MEE. Voor de coördinatie van Integrale Vroeghulp (op regionaal niveau) wordt MEE door de gemeente Maastricht apart gefinancierd.