MEE Zuid-Limburg

Werkgeversdienstverlening

De toegang tot arbeid is voor iedereen mogelijk. Ook voor mensen met een beperking. Daarbij is het wel van belang dat de werkgever de doelgroep goed kent.

Duurzame arbeidsplaatsing

Samen met werkgevers zoekt MEE naar oplossingen voor de problemen die kunnen ontstaan op de werkvloer. Beperkingen leren kennen en begrijpen is een belangrijk aandachtspunt voor managers op de werkvloer. Dit zorgt voor meer begrip en helpt bij een duurzame arbeidsplaatsing. Voor elk project bekijken we de huidige situatie en de doelstellingen van onze partner, waarna we een passend programma opzetten en uitvoeren. We werken hiermee met maatwerk methodes, en bestaande werkmethodes.

Enkele voorbeelden van werkmethodes:

  • werkfit maken;
  • zelfstandig reizen;
  • een buddy je mee helpt om zelfstandig te functioneren;
  • verschillende levenscoaches; op gebied van werk (arbeidscoach), sport (sportcoach), doorstromen van school naar werk (startcoach).

Onze diensten

De verschillende diensten die we hebben ontwikkeld, worden op maat gemaakt. De vraag van onze partner is altijd leidend:

  • bedrijfsscan: deze geeft inzicht of een bedrijf geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor mensen met een beperking;
  • werkvloeranalyse: deze toont aan welke talenten ingezet kunnen worden voor de verschillende functies. Een goede analyse vooraf voorkomt aan de achterkant teleurstellingen en onnodige energie;
  • selecteren en plaatsen van werknemers met een beperking;
  • treffen van financiële regelingen;
  • trainingen voor het management en leidinggevenden;
  • bedrijfscoaching: acute ondersteuning bij probleemsituaties, consultatie en advies aan leidinggevenden, ondersteuning bij verstoorde werk relaties en/of ondersteuning bij de privésituatie van de werknemer.

Verzuim voorkomen 

Om talenten in te zetten moeten de basisvaardigheden op orde zijn. Wij helpen de werknemer hierbij. We gaan preventief met u aan de slag en kunnen hiermee verzuim voorkomen. Bij reguliere werknemers is verzuim al een uitdaging, dit geldt ook voor werknemers met een beperking. Problemen thuis beïnvloeden het gedrag op de werkvloer. Wij kijken met de medewerker mee op gebied van voeding, financiën, beweging, scholing en employability en bieden hierbij de helpende hand. Door het versterken van deze gebieden zal de werknemer beter in staat zijn om terugval te voorkomen.

Participatiewet

‘Het doel van de Participatiewet en de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is om de mensen met een beperking meer kansen te geven en zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt’ (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Wij kennen deze wet van buiten, herkennen de knelpunten en kunnen zorgen voor een passende oplossing voor uw organisatie. Duurzaam aan het werk vinden wij namelijk belangrijk.

Training en ondersteuning

We trainen en scholen (toekomstige) werknemers met een beperking en hebben daarbij oog voor de sociale vaardigheden en arbeidsverhoudingen. Wij kijken naar competenties, privésituatie, soort werkzaamheden, werkdruk en werkomgeving, collega’s en stijl van leidinggevende van de werknemer. Hierdoor kunnen we werknemers op maat begeleiden waardoor zij zich meer zeker voelen op de werkvloer en ze hun kwaliteiten en talenten optimaal in kunnen zetten voor uw organisatie. Wij trainen ook directe collega’s en leidinggevenden. We laten ze kennis maken met het werken met collega’s met een beperking, maar ook hoe ze deze collega’s kunnen helpen en laten uitblinken op het werk.

Een goed ingerichte werkvloer

Om mensen met een beperking succesvol aan het werk te houden of aan het werk te krijgen is vaak meer nodig dan bij andere werknemers. Wij kunnen helpen om de organisatie werkbaar te maken voor mensen met beperking. Daarbij zijn wij altijd objectief: als een organisatie of bepaalde werkzaamheden onvoldoende aangepast kunnen worden op de doelgroep, geven wij dit aan. Wij hebben hiervoor verschillende diensten ontwikkeld zodat meedoen mogelijk wordt gemaakt voor iedereen in onze samenleving.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Nancy Neroni, coördinator participatieprojecten arbeid, via telefoonnummer 088 – 010 22 72 of n.neroni@meezuidlimburg.nl.

Lettertype formaat aanpassen
Contrast