MEE Zuid-Limburg

Kitchen impossible

MEE NL verleent samen met zorgorganisatie Philadelphia haar medewerking aan de televisieserie ‘Kitchen Impossible’, waarin mensen met een beperking opgeleid worden tot een reguliere baan in de horeca. Het idee achter het programma is even simpel als uitdagend: laten zien dat je met een beperking prima kunt functioneren in een gewone baan.

Vooroordelen wegnemen
Het hebben van een baan is belangrijk om volwaardig kunnen kunnen meedoen in de maatschappij. Voor mensen met een beperking is het echter moeilijk om werk te vinden.Ten onrechte denken sommige werkgevers dat mensen met een beperking niet geschikt zijn als werknemer: ze zouden weinig kunnen, lastig zijn, veel begeleiding nodig hebben en vaak ziek zijn. ‘Kitchen Impossible’ laat zien dat het anders kan en biedt bovendien 8 mensen met een beperking de kans van hun leven.

Arbeidsgehandicapten begeleid naar reguliere baan
In de TV-serie’ is te zien dat ook mensen met een arbeidshandicap talenten hebben. In 8 afleveringen leidt chef Robert Kranenborg 8 jonge mensen met diverse beperkingen op voor een reguliere baan in de horeca. Het gaat daarbij om verschillende beroepen: van gastvrouw tot sous-chef. Deelnemers krijgen een arbeidscontract van een jaar met als doel dat zij duurzaam aan het werk blijven.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de participatie van mensen met een beperking in een reguliere baan? Neem dan contact op met Nancy Neroni, coördinator arbeid, telefoon 088 – 010 2272 of via e-mail: n.neroni@meezuidlimburg.nl

Of kijk op de website van Kitchen Impossible.