MEE Zuid-Limburg

Integrale Arbeidscoach

Werkgevers geven aan het lastig vinden om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam in te zetten. De Integrale Arbeidscoach van MEE kan de werkgever daarbij ondersteunen.

Onderzoek wijst uit dat minstens één op de vier werknemers een niet-zichtbare beperking heeft. Deze werknemers vallen soms op door afwijkend gedrag, verminderd functioneren, hoge uitval of een combinatie of opeenstapeling van deze zaken. Door professionele herkenning, erkenning en begeleiding presteren medewerkers met een beperking beter. Bovendien stelt het de werkgever in staat om mensen met een beperking het beste uit zichzelf te laten halen. Werknemers met een beperking die reeds in dienst zijn, hebben daarom – nét als hun werkgevers – baat bij ondersteuning van een ervaren professional.

Daarbij richt de Integrale Arbeidscoach van MEE zich niet alleen op het werk, maar ook op de andere levensgebieden van de werknemer. Het eigen netwerk, de financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd hebben immers allemaal invloed op de werkprestaties. Deze integrale aanpak zorgt niet alleen voor een betere inzetbaarheid en minder uitval, maar ook voor bewustwording en wederzijds begrip tussen werkgever en werknemer.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Integrale Arbeidscoach van MEE kunt u terecht bij Nancy Neroni, coördinator participatieprojecten arbeid. Zij is te bereiken via n.neroni@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 72.

Lettertype formaat aanpassen
Contrast