MEE Zuid-Limburg

Oproep van de lotgenotengroep autisme

Dit is een groep (mensen met autisme) die maandelijks bijeen komt om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Er is weer plaats voor nieuwe deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van MEE Zuid-Limburg, Frankenlaan 7 in Heerlen.

Geïnteresseerd, meld je dan bij Inge Dirix: 088-010 2238
I.Dirix@meezuidlimburg.nl