MEE Zuid-Limburg

Nulmeting project Netwerkgids

Om mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek en hun naasten verder te helpen, zijn MEE NL en ’s Heeren Loo vorig jaar het project Netwerkgids gestart. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Volwaardig Leven van het Ministerie van VWS. MEE Samen en MEE Amstel en Zaan zijn betrokken bij de uitvoering. In het project zoeken we naar knelpunten in de zorg en structurele oplossingen. Het onderzoeksbureau Partoer voert onderzoek uit naar de effecten van de netwerkgids. Een eerste onderzoeksrapport met daarin de nulmeting is klaar en laat zien waar cliënten en hun naasten tegenaan lopen.

https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/naasten-van-mensen-met-beperking-en-gedragsproblemen-voelen-zich-niet-gehoord