MEE Zuid-Limburg

Vacature voorzitter raad van toezicht

Een ervaren toezichthouder, die nog midden in het werkzame leven staat en het natuurlijke gezag heeft om de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen. Iemand met goede kijk op governance-vraagstukken, die zorgt voor een goede oordeels- en besluitvorming door de RvT en de randvoorwaarden waaronder de RvT haar rol goed kan invullen. Iemand met affiniteit met maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling en grondslag van MEE Zuid-Limburg in het bijzonder.

PROFIELSCHETS